Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Wetgeving > HygiŽne > Levensmiddelenhygiëne
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Levensmiddelenhygiëne - H1 

Europese wetgeving (H1)
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.

(Nummer CELEX - 32004R0852 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
- Leidraad bij Verordening (EG) nr. 852/2004
- Leidraad voor de toepassing van op de HACCP-beginselen

- FAQ flexibiliteit - richtsnoeren voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven

 

Levensmiddelen met traditionele kenmerken : zie ook artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 05/12/2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles.

(Nummer CELEX - 32005R2074 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 

Belgische wetgeving
K.B. van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (H1)

(Nummer NUMAC - 2014018271 - voor de gecoördineerde wetgeving)

- Duitse versie van K.B. van 13/07/2014 (PDF)

- Tekst met verklaring (PDF)

- Richtsnoer (PDF)

- Informatieve brochure : Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen 

   
Omzendbrieven
 
  • Omzendbrief betreffende de invoering van de principes van HACCP in de diervoedersector.
   
 
   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.05.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet