WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Webinar: Recente wetenschappelijke adviezen in de schijnwerpers Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.12.2020

WEBINAR
RECENTE WETENSCHAPPELIJKE ADVIEZEN IN DE SCHIJNWERPERS

Dinsdag 1 december 2020

   

Doelstelling

Het Wetenschappelijk Comité heeft de laatste jaren heel wat adviezen uitgebracht over voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid. Het is de bedoeling om tijdens deze webinar enkele  belangrijke topics toe te lichten.

Aangezien recente adviezen in verband met de plantengezondheid reeds aan bod kwamen op het Belgisch wetenschappelijk plantengezondheidssymposium op 15 oktober 2020 focust deze webinar zich op enkele belangrijke adviezen omtrent voedselveiligheid en dierengezondheid.

In een eerste luik wordt de focus gelegd op chemische en microbiologische gevaren. In een tweede luik komen de dierengezondheid en zoönotische risico’s aan bod. Hierbij zal in het bijzonder dieper worden ingegaan op de potentiële rol van dieren in de COVID-19 pandemie en op de controle van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen.

De webinar zal live worden uitgezonden en richt zich tot een breed nationaal publiek.

De presentaties worden in het Nederlands of het Frans gegeven zonder simultaanvertaling. Alle slides worden in het Engels geprojecteerd.
   
Programma (PDF)
   
 

Sessie 1. Voedselveiligheid

Presentatie 1 : Chemische gevaren: uitgebrachte adviezen en vooruitblik (PDF)
Aluminium, nikkel en andere contaminanten in voedingsmiddelen: hoe kan de veiligheid van de consument worden gewaarborgd?
Marie-Louise Scippo (ULiège, SciCom lid)
   
Presentatie 2 : Microbiologische gevaren: uitgebrachte adviezen en toekomstperspectieven (PDF)
Microbiologische risico-evaluatie in relatie tot houdbaarheid, HACCP en Listeria monocytogenes in hoevezuivel
Lieve Herman (ILVO, Ondervoorzitster SciCom)
   
  Herbekijk de livestream !
 
 

Sessie 2. Dierengezondheid

   
Presentatie 3 : Dierenziekten: uitgebrachte adviezen en vooruitblik (PDF)
Voorbereiding op (her)uitbraken en bestrijding van endemische ziekten
Thierry van den Berg (Sciensano, SciCom lid)
   
Presentatie 4 : SARS-CoV-2 pandemie: risico op verspreiding van het virus door dieren? (PDF)
Nick De Regge (Sciensano, SciCom lid)
   
Presentatie 5 : Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen: zijn de risico’s voor verspreiding naar onze varkensstapel onder controle? (PDF)
Jeroen Dewulf (UGent, SciCom lid)
   
  Herbekijk de livestream ! 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.