.
      WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.01.2019


  25/11/2016
   

Affiche

   
Doelstelling
   
Programma

+ Samenvattingen

   
Proceedings
   
DEEL 1. Symposium - Context, knelpunten en opportuniteiten
 

Sessie 1: Afbakening problematiek - Stand van zaken

(Marianne SINDIC & Antoine CLINQUART)

   
Presentatie 1:

Definitie van een “Duurzame voedselketen” en relatie tot voedselveiligheid

(Mieke UYTTENDAELE)

Presentatie 2:

Uitdagingen voor het borgen van de voedselveiligheid bij een duurzame(re) bedrijfsvoering

(Lieve HERMAN) 

Presentatie 3:

De demarche D'Avenir: een gedeelde, algemene strategie voor een duurzamer Waals agrovoedingssysteem

(Françoise BODSON)

Presentatie 4:

Donatie/acceptatieketen van voedseloverschotten: uitdagingen inzake voedselveiligheid

(Liesbeth JACXSENS) 

     

Sessie 2: Voorbeelden uit de praktijk

(Xavier VAN HUFFEL  & Antoine CLINQUART)

     
Presentatie 5:

Wolfijzers en schietgeweren bij de implementatie van een duurzaam voedselbeleid

(Yvan DEJAEGHER)

Presentatie 6:

Sectorvoorbeelden uit de zuivelindustrie: hergebruik water, valorisatie centrifugeslib en beperking afzet met mycotoxine besmette melk

(Lien CALLEWAERT)  

Presentatie 7:

Handel en onverkochte voedingswaren: de realiteit op het terrein, belemmeringen, uitdagingen, initiatieven en verbintenissen

(Géraldine VERWILGHEN)  

Presentatie 8:

Het Brugse Food Lab als platform naar een duurzame stedelijke voedselstrategie: waar past voedselveiligheid in het plaatje?

(Caroline VAN DER STEEN)  

     

Conclusies van het symposium (deel 1)

(Etienne THIRY)

     
DEEL 2. Workshops
     

Parallelle ’workshops’ waar onduidelijkheden of knelpunten in relatie met voedselveiligheid, wetgeving en/of beleid die zich kunnen voordoen bij toepassing van een duurzame(re) benadering binnen de voedselketen, besproken werden  (zie proceedings).
I

 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.