WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 17-2021: Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne.
Advies 16-2021: Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen.
Advies 15-2021: Herevaluatie van de quotering van de schadelijke effecten van de gevaren vermeld in het analyseprogramma van het FAVV: GGO, antibioticaresistentie en micro-organismen.
Advies 14-2021: Herevaluatie van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten verbonden met deze gevaren in het kader van het analyseprogramma van het FAVV – plantengezondheid.
           
SAVE THE DATE Symposium 02/12/2021 Animals without disease: the future of the animal production chain?
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.