WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 13-2021: Herevaluatie van de quotering van de schadelijke effecten van de gevaren vermeld in het analyseprogramma van het FAVV: verboden stoffen en geneesmiddelenresiduen (dossier SciCom 2021/08)
Advies 12-2021: Actielimieten voor nicotinezuur in vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten (dossier SciCom 2016/31 F)
Advies 11-2021: Effect van het gebruik van E171 (TiO2) in levensmiddelen op de gezondheid (dossier SciCom 2020/16)
           

     25 januari 2021 Begin van een nieuw mandaat van de leden van het Wetenschappelijk Comité

           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.