www.afsca.be       FAVV - VOORLICHTINGS- EN BEGELEIDINGSCEL
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NLStartpagina > Nieuws

Nieuws Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.08.2023


Definitie van “lokaal” in geografische zones met specifieke en natuurlijke beperkingen

De uitbreiding naar 200 km van het begrip "lokaal" zoals bepaald in de EU-verordening inzake levensmiddelenhygiëne (verordening (EG) nr. 853/2004), die in haar Belgische toepassing de mogelijkheid om dit soort producten aan andere bedrijven te verkopen beperkte tot 80 km zonder erkenning, werd recent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De publicatie van dit koninklijk besluit betekent dus dat de straal van 80 km in 3 besluiten uitgebreid wordt naar 200 km voor operatoren die hun activiteit uitoefenen in geografische zones met specifieke of natuurlijke beperkingen. Deze zones worden aangeduid door de Gewesten. Op heden heeft enkel de Waalse overheid een lijst opgesteld van gemeenten gelegen in geografische zones met specifieke en natuurlijke beperkingen.

 

De 3 besluiten zijn:

  • het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel;
  • het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne; en
  • het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen.

 

Alle webpagina’s en documenten op de website van het FAVV die verwijzen naar de 80 km zullen eerstdaags aangepast worden.

Varroabestrijdingsadvies

De basis van een succesvolle bestrijding van de varroamijt is een gelijke aanpak in heel België.
Kolonies die verzwakt zijn door varroase en die uitgesproken klinische symptomen vertonen, zullen te verzwakt zijn om de winter door te komen.
Het vervliegen van zwaar besmette zwermen aan het eind van het seizoen vormt een groot risico op besmetting van de naburige kolonies.
De varroamijt is sterk aanwezig in België en elk jaar verdwijnen er een aanzienlijk aantal kolonies.
Meer info...
Informatie over de nieuwe controlemethodologie

Bij het FAVV streven we naar een voortdurende verbetering en daarom passen we onze manier van controleren aan.
Meer info...
Wat is de verplichte informatie die op het etiket van een voorverpakt product moeten staan?

De Europese Commissie heeft een applicatie gepubliceerd waarmee je makkelijk per voedingscategorie kan zien welke verplichte informatie op het etiket moet staan van een voorverpakt product.

Dankzij deze tool kan je in enkele klikken nakijken of je etiket volledig is.

Toegang tot de applicatie

Let op: Naast de Europese regelgeving bestaan er ook nationale bepalingen. Meer informatie over etikettering van voorverpakte producten en de uitzondering voor producten die voorverpakt zijn met het oog op onmiddellijke verkoop vind je hier
   
FAVV - Voorlichtings- en begeleidingscel
Administratief Centrum Kruidtuin, Food Safety Center, lokaal 08/120404
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL