Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Thematische publicaties > Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving

Deze gids is bestemd voor alle professionelen uit de agro-voedingsindustrie en behandelt op praktische wijze de verschillende maatregelen die moeten genomen worden om aan de wetgeving terzake te voldoen. Sinds 18/04/2004 zijn immers twee verordeningen van toepassing met betrekking tot GGO's, genetisch gemodificeerde levensmiddelen en dierenvoeders.

De tweede versie van de gids houdt rekening met de wijzigingen die zich sinds 2004 hebben voorgedaan.

Deze gids is het resultaat van een samenwerking tussen BEMEFA, FEDIS (COMEOS), FEVIA en de bevoegde Belgische overheidsinstanties.

Publicatiedatum :  Juni 2010
Aantal bladzijden :  52 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Omvang van het bestand :  1,1 Mb
Versie op papier : Niet beschikbaar

 


 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet