Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Businessplannen voor het FAVV
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Businessplannen voor het FAVV

De businessplannen beschrijven de strategie van het FAVV over een periode van 3 jaar. Ze worden goedgekeurd door de voogdijminister van het FAVV.
Business plan 2021-2024 van het FAVV
Strategische en operationele doelstellingen – STROPS:
Stand van zaken van de realisaties (wijziging november 2022)
Publicatiedatum :  Juni 2021
Aantal bladzijden :  55 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaar

Business plan 2018-2020
Publicatiedatum :  Februari 2020
Aantal bladzijden :  94 bladzijden
Formaat van het bestand :  Word
Versie op papier : Niet beschikbaar

Business plan 2015-2017 (website)


Businessplan 2012-2014
Publicatiedatum :  Oktober 2012
Aantal bladzijden :  98 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaar


Evolutie budget
Update :  Januari 2014
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaarPersoneelsplan
Update :  Januari 2014
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaarStrategische en operationele doelstellingen voor 2012-2014
Update : Juli 2015
Formaat van het bestand :  Excel
Versie op papier : Niet beschikbaarDefinitieve situatie
Update : Juli 2015
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaar
Businessplan 2009-2011
Publicatiedatum :  Maart 2009
Aantal bladzijden :  90 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaarStrategische en operationele doelstellingen voor 2009-2011
Klik op de "+" (links in het document) om de deelmenu's zichtbaar te maken.
Publicatiedatum :  November 2011
Formaat van het bestand :  Excel
Versie op papier : Niet beschikbaar
Businessplan 2005-2008
Rekenblad voor het uitwerken van de scenario´s voor het controleplan
Publicatiedatum :  December 2004
Aantal bladzijden :  74 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaar


 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.10.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet