Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Studieprojecten in het kader van de beleidsondersteuning en van de ondersteuning van...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Studieprojecten in het kader van de beleidsondersteuning en van de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketenIn het kader van de beleidsondersteuning en van de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketen, financiert het FAVV sinds 2015 een aantal studieprojecten.

De resultaten van deze studieprojecten worden onder meer aangewend bij het controleprogramma van het FAVV, voor het toekennen van wetenschappelijk onderbouwde afwijkingen op bepaalde wettelijke vereisten of nog als basis voor de uitwerking  van de op HACCP gebaseerde procedures in het kader van de autocontrole.


Onderzoeksprojecten

Houdbaarheid van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees in de sector BtoC

Doel

Onderzoeken of vanuit het oogpunt van de veiligheid van de consument een verlenging van de verkoopstermijn van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees aanvaardbaar kan zijn.

Duur

14 maanden

Status Afgewerkt

Uitvoerder

ILVO

Samenvatting (PDF)

 

Toepassing

De resultaten worden gebruikt door het FAVV voor het vastleggen van een verkoopstermijn van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees.
Challenge testen op artisanale kazen

Doel

Een overzicht geven van de potentiële groei van Listeria monocytogenes in artisanale kazen, geproduceerd in verschillende regio's in België

Duur

2 jaar

Uitvoerder

ULg – Quality Parnter - ILVO

Samenvatting (PDF)

 

Toepassing

Ondersteunen van de producenten van artisanale kazen
Analyse van metalen en jodium in wieren, halofyten (zoutplanten) en levensmiddelen op basis van wieren en halofyten

Doel

Analyse van de gehaltes aan arseen, cadmium, kwik, nikkel, lood en jodium in wieren, halofyten (zoutplanten) en levensmiddelen op basis van wieren en halofyten, aanwezig op de Belgische markt.

Duur

8 maanden

Status

Afgewerkt

Uitvoerder

Universiteit Gent

Samenvatting (PDF)

 

Toepassing

De resultaten werden overgemaakt aan de Europese Voedselwarenautoriteit (EFSA). Afhankelijk van de bijdrage van wieren, halofyten, en levensmiddelen op basis van wieren en halofyten aan de totale blootstelling van de Europese bevolking, zal beoordeeld worden of er nieuwe Europese normen dienen vastgesteld te worden.
Microbiologische kwaliteit van levensmiddelen op basis van insecten, op de Belgische markt

Doel

Onderzoek van de risico’s, gelinkt aan levensmiddelen op basis van insecten

Duur

5 maanden

Status

Afgewerkt

Uitvoerder

Universiteit Gent

Samenvatting (PDF)

 

Toepassing

De voorgestelde actielimieten implementeren bij de monsternemingen en analyses door het FAVV van insecten en producten o.b.v. insecten.
Dry-aging meat

Doel

Onderzoeken van de omstandigheden voor de langdurige droge afrijping (dry-aging) van rundsvlees

Duur

6 maanden

Status

Afgewerkt

Uitvoerder

ILVO & Universiteit Gent

Samenvatting (PDF)

 

Toepassing

De resultaten worden gebruikt door het FAVV en de sector voor het schrijven van een nieuw hoofdstuk in de autocontrolegids beenhouwerij-spekslagerij
(G-003) en een nieuwe module voor de generieke gids voor de B2C-sector (G-044).
Rijsttaarten

Doel

Onderzoeken van de risico's die verbonden zijn aan het bewaren van niet-gekoelde rijsttaarten

Duur

6 maanden

Status

Afgewerkt

Uitvoerder

ILVO

Samenvatting (PDF)

 

Toepassing

De resultaten worden gebruikt voor het toekennen van een afwijking op de wettelijke bewaartemperatuur voor rijsttaarten.
Metagenomics

Doel

Onderzoek van de mogelijkheid om de groei van pathogenen in rauwmelkse kazen te voorspellen met behulp van metagenomics

Duur

20 weken

Status

Afgewerkt

Uitvoerder

Universiteit Gent

Samenvatting (PDF)

 

Toepassing

Uit deze studie is duidelijk gebleken dat de huidige metagenoomanalyses geen meerwaarde bieden voor het evalueren van risico’s op pathogeencontaminatie in rauwmelkse kazen.
HealthyBee

Doel

Objectieve cijfers bekomen over de sterftegraad van bijen en de link tussen bijensterfte en bijenziektes en de impact van chemische residuen onderzoeken (programma voor de bewaking van bijengezondheid)

Duur

1 jaar (gestart op 01/09/2016)

Status

In uitvoering

Uitvoerder

FAVV

Samenvatting

 

Toepassing

Ondersteunen van het beleid op vlak van bijengezondheid

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.08.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet