Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep...
Persbericht (02/09/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een vogelhandelaar in Menen. Naast een beschermingszone van 3 km wordt ook een bewakingszone van 10 km ingesteld rond de besmetting.

 

Op 2 september 2021 is vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een handelaar in hobbyvogels in de gemeente Menen, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om een hoog pathogene variant van het virus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de besmetting ingesteld. In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere houders van pluimvee en vogels van toepassing om de verspreiding van het virus te voorkomen.

In de beschermingszone (3 km) rond de vogelhandelaar dienen alle vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Ook verzamelingen van vogels zijn verboden. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner met pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In de bewakingszone (10 km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Ook verzamelingen van vogels zijn verboden. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze zone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Aangezien het gaat om gehouden vogels (en niet om pluimvee), heeft deze besmetting geen impact op de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Deze ziektevrije status op internationaal niveau werd op 16 augustus herwonnen bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) (zie persbericht van 18/08/2021). Alle pluimvee- en vogelhouders moeten wel nog steeds voorzichtig zijn. Zo moet contact tussen hun dieren en wilde vogels zoveel mogelijk vermeden worden. Het FAVV raadt daarom ook aan om alle gehouden vogels binnen te voederen en te drenken.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/


  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.09.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet