Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Afrikaanse varkenspest: Japan, het 14de land dat het...
Persbericht van het FAVV en minister Clarinval (01/09/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Afrikaanse varkenspest: Japan, het 14de land dat het embargo op Belgisch varkensvlees opheft, een kans om de balans op te maken.

  Op 30 augustus heeft Japan officieel zijn embargo op Belgisch varkensvlees opgeheven, dat was ingevoerd naar aanleiding van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg.

Japan is het 14de land dat het verbod op Belgisch varkensvlees opheft.Na de ontdekking van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde zwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg in september 2018, hadden 30 landen embargomaatregelen ingesteld voor Belgisch varkensvlees, ook al bleef de binnenlandse varkenssector volledig vrij van de ziekte.

Dankzij het herwinnen van de officiële ziektevrije status op wereldvlak dat op 21 december bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) werd goedgekeurd (zie persbericht van 21/12/2020), heeft het FAVV- in samenwerking met de betrokken sector en de verschillende ambassades- onmiddellijk de onderhandelingen gestart met derde landen om de embargo’s die op het Belgisch varkensvlees waren ingesteld, op te heffen.


Japan is het 14de land dat het verbod op Belgisch varkensvlees opheft

Na Korea, Zuid-Afrika, Singapore, Wit-Rusland, Mexico, Uruguay, Oekraïne, Rusland, Nieuw-Caledonië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Thailand en Nicaragua is Japan het 14de land dat zijn embargo op Belgisch varkensvlees opheft.

De opheffing van het Japanse verbod is zeer belangrijk voor België: Japan vertegenwoordigt namelijk een belangrijke markt voor de Belgische varkensvleessector. In 2018, vóór het embargo, voerde België bijna 600 ton vlees uit naar Japan (bron: FEBEV – Federatie Belgisch Vlees).

De heropening van de Japanse markt is het resultaat van een intense samenwerking tussen de Belgische Ambassade in Japan, de Japanse autoriteiten, het FAVV en de varkensvleessector.
Het is ook een belangrijk signaal aan andere derde landen die deze stap nog niet hebben gezet.


Het FAVV blijft zich inspannen om de andere exportmarkten die momenteel nog gesloten zijn, te heropenen

De onderhandelingen met Australië en Taiwan lopen vlot, met andere landen zoals China liggen de zaken om diverse redenen gecompliceerder.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “Met de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land, braken ook voor onze varkenshouders moeilijke tijden aan. Nu ons land vrij is van Afrikaanse varkenspest (en ons land deze status enkele maanden geleden officieel heeft verkregen), stellen steeds meer internationale markten zich opnieuw open voor ons varkensvlees.
Dit gaat niet altijd van een leien dakje. Ik wil dan ook het FAVV en alle andere betrokken partijen bedanken. Dankzij hun goede werk is ons kwaliteitsvarkensvlees opnieuw op de internationale markten terug te vinden.
  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.08.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet