Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen >Jaarverslag 2020 : Het FAVV blijft de consument op een hoog...
Persbericht (25/06/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Jaarverslag 2020 :
Het FAVV blijft de consument op een hoog niveau beschermen – zelfs onder onvoorziene omstandigheden – en past zich aan om de uitdagingen van morgen aan te gaan

  Brussel, 25 juni 2021 – De lockdown, de sluiting van de horeca, het verplichte telewerk,… 2020 was voor iedereen een uitzonderlijk jaar. Ook het FAVV moest zichzelf heruitvinden om zijn voornaamste taak te kunnen blijven uitvoeren: de consument beschermen en waken over de gezondheid van onze dieren en planten.

Hoewel de coronacrisis voor velen het leven in zekere zin on hold heeft gezet, zijn we allemaal verder blijven consumeren. Voedingsbedrijven zijn dus niet gestopt met de productie, de invoer, de verwerking en de verkoop van levensmiddelen. Andere uitdagingen boden zich aan in 2020: Brexit werd niet plotseling van de agenda gehaald, kleine sesamzaden strooiden ‘roet’ in het eten, fraudeurs hebben geen vakantie genomen, dierenziekten zijn niet gestopt met zich te verspreiden...

Het FAVV bleef ook in 2020 waken over de veiligheid van deze hele voedselketen.

Een snelle kijk op het jaarverslag van 2020 – enkele kerncijfers:

  • In 2020 werden 104.729 controlemissies uitgevoerd (2019 : 106.552). We houden nog steeds een hoog conformiteitsgehalte aan: 86,1+ van de checklisten zijn conform
  • In de distributiesector (horeca, bakkers, slagers,…) werden 2 op 3 controles (ofwel 19.914 controles) uitgevoerd met een aangepaste ‘covid-proof’ checklist
  • Het FAVV nam in 2020 niet minder dan 64.450 stalen, dit zijn gemiddeld 254 stalen per werkdag. 97,7% van deze stalen bleken conform (97,1 % in 2019).
  • Op de website van het FAVV werden 396 productterugroepingen en waarschuwingen gepubliceerd: 105 daarvan zijn gelinkt aan de sesamzaadproblematiek.
  • Met onze (lucht)havens is België een belangrijke toegangspoort tot Europa. Het FAVV controleerde 114.929 zendingen aan de grenscontroleposten van België.
  • De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV opende 792 onderzoeken in de strijd tegen voedselfraude. 512 PV type overtreding werden uitgeschreven en er werden 50 huisbezoeken samen met de politie uitgevoerd.


Onze inzet tijdens de coronacrisis


Bij de aanvang van de coronacrisis stond één ding vast: het FAVV is een essentiële dienst en moet controles blijven uitvoeren. Heel wat voedingsbedrijven werden hard getroffen door de pandemie en het FAVV hield van bij het begin rekening met hun moeilijke situatie.

De controleurs bleven dus aanwezig op het terrein, ook in de horecasector. Als alternatief werden de controles uitgevoerd aan de hand van een aangepaste checklist. Het ging om bijna 20.000 controles (vooral in de distributiesector zoals de horeca, bakkers, slagers, take-away,…) die in 2020 werden uitgevoerd met behulp van deze aangepaste checklist.

Het FAVV voerde ook snel enkele versoepelingen in: de jaarlijkse heffing die horeca- en ambulante zaken moeten betalen werden geschrapt voor 2020 en later ook voor 2021, horecazaken die wouden overschakelen naar een take away-dienst moesten hiervoor geen bijkomende registratie aanvragen, routinecontroles op locaties waar risicogroepen aanwezig zijn (zoals in ziekenhuizen, rusthuizen) werden tijdelijk niet uitgevoerd,…


Een intense voorbereiding op Brexit


Hoewel Brexit (politiek gezien) officieel werd ingevoerd op 31 januari 2020, zijn de economische en commerciële gevolgen pas helemaal zichtbaar geworden aan het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020.

Eén ding stond vast: akkoord of niet, er zouden meer controles moeten worden uitgevoerd aan de importzijde en er kwamen bijkomende exportprocedures. Naast de aanwerving van 113 bijkomende werknemers, bood het FAVV ook de nodige ondersteuning aan bedrijven die handel voeren met het Verenigd Koninkrijk, maar niet vertrouwd zijn met de handel met derde landen.

Het FAVV is reeds goed vertrouwd met importcontroles en met het opstellen van certificaten die noodzakelijk zijn voor de export. Met de talrijke (lucht)havens is België een belangrijke toegangspoort tot Europa. In 2020 heeft het FAVV niet minder dan 114.929 zendingen gecontroleerd. Deze waren afkomstig uit derde landen en bestemd voor België en de Europese unie. 1079 (of 0,9%) van de zendingen werden geweigerd.


Sesamzaad: kleine zaden, grote gevolgen


Sesamzaad wordt gebruikt in honderden producten: een handvol sesamzaad als topping op brood, in olie, in specerijen,… Sesamzaad zit in onze voeding, op onze voeding. Vaak worden de zaden in zeer kleine hoeveelheden gebruikt en dit in een grote variëteit aan eindproducten.

In september 2020 meldde een bedrijf aan het FAVV dat een stof (ethyleenoxide), die niet is toegelaten in Europa, werd vastgesteld op een lot sesamzaden. België trok aan de alarmbel en verwittigde bedrijven en andere Europese landen. Het resultaat: zowel de autoriteiten als bedrijven namen maatregelen. Terugroepingen, het opnemen van de stof ETO in de (auto)controles, versterkte controles bij import,… alles om ervoor te zorgen dat enkel conforme en veilige producten op het bord van de consument terecht komen.

In België werden, in 2020, 105 producten op basis van sesamzaad teruggeroepen van bij de consument.


Vogelgriep: een ander soort virus staat voor de deur in België


Vanaf mei 2020 werden in Rusland en in Kazachstan, regio’s waar er veel trekvogels zijn, verschillende gevallen van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) type H5 vastgesteld.

Door het toenemende risico in België heeft de Minister van Landbouw David Clarinval op 1 november 2020 bij ons een periode van verhoogd risico afgekondigd. Hierdoor konden extra maatregelen worden genomen om het risico op insleep van het virus in de Belgische pluimveebedrijven te beperken. In België werden op 13 november 2020 de eerste gevallen gemeld van wilde vogels die besmet waren met het hoogpathogene aviaire influenza H5N8-virus. Alle houders van pluimvee en siervogels, ongeacht of ze professioneel of hobbyhouder zijn, kregen de opdracht om hun dieren op te hokken om zo elk contact met wilde vogels te vermijden.

De trekroute van een vogel heb je uiteraard niet in de hand. Maar dankzij de bioveiligheidsmaatregelen die permanent gelden in professionele bedrijven en dankzij een efficiënt bewakings-, preventie- en beheerssysteem dat door het FAVV is opgezet, bleef de aanwezigheid en de verspreiding van het virus in België beperkt.


Afrikaanse Varkenspest: België herwint op internationaal niveau zijn vrije status


Op 20 november 2020 herwint België op Europees niveau de vrije status voor Afrikaanse varkenspest (AVP). Een maand later, op 21 december 2020, gebeurt hetzelfde op internationaal niveau via de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), wanneer België zijn vrije status voor alle suidae (varkens en everzwijnen) terugkrijgt. Het snel herwinnen van deze status was niet mogelijk zonder de voorbeeldige samenwerking op federaal en regionaal niveau.

Goed nieuws dus voor de Belgische varkensbedrijven: België staat niet langer op de wereldkaart van landen die door AVP zijn getroffen. Toch is de uitvoer van varkensvlees naar de ongeveer twintig landen die een embargo hadden ingesteld, niet automatisch hervat na het verkrijgen van de vrije status. Zo behielden eind 2020 nog dertien landen hun embargo op Belgisch varkensvlees.

Naast het terugwinnen van markten specifiek voor de export van Belgisch varkensvlees, besteedt het FAVV bijzondere aandacht aan het behoud van de Belgische exportmarkten maar ook het openstellen van nieuwe markten. Belgische agrovoedingsbedrijven investeren meer en meer in export en het is de taak van het FAVV om te onderhandelen over de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden. In 2020 was op die manier de export van 30 verschillende soorten producten naar 26 derde landen mogelijk.


De organisatie in fraudebestrijding


Bepaalde bedrijven of personen hebben gebruik gemaakt van het coronavirus om levensmiddelen met misleidende en illegale claims te verkopen. Denk maar aan voedingssupplementen, maar ook thee, honing, bereide maaltijden, ... het ontbreekt fraudeurs niet aan creativiteit! In april 2020 heeft de Europese Commissie een versterkt actieplan ingevoerd. Deze Europese operatie was specifiek gericht op producten waarvan wordt beweerd dat ze bescherming bieden tegen het coronavirus of het immuunsysteem versterken. In België nam het FAVV hieraan deel: het Agentschap behandelde 50 dossiers waarbij illegale producten of producten met misleidende claims werden onderschept.

Preventie, opsporing, bestraffing: in 2020 werden 792 fraudeonderzoeken geopend. 512 overtredingen van het type PV werden uitgeschreven en 50 huiszoekingen in samenwerking met de politie werden uitgevoerd.

Het FAVV heeft de nodige stappen ondernomen om een echte fraudebestrijdingsstrategie te voeren. België speelt op die manier een sleutelrol in de strijd tegen voedselfraude.


Voedselveiligheidsbarometer 2020


De voedselveiligheidsbarometer is een instrument dat in 2010 werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité (SciCom) dat werd ingesteld bij FAVV. Met dit instrument wordt jaarlijks een beeld gegeven van de evolutie van de algemene toestand van de voedselveiligheid in België. De barometer is gebaseerd op een reeks indicatoren die de hele voedselketen bestrijken. Deze gaan van de preventieve aanpak (autocontrole, inspecties), tot de controle van producten (op de aanwezigheid van chemische en biologische gevaren) en de gevolgen voor de volksgezondheid (voedsel intoxicaties).

De voedselveiligheidsbarometer toont in 2020 een lichte stijging van +6,5% in vergelijking met 2019. Deze toename is vooral te danken aan een toename van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot infrastructuur, installatie en hygiëne in de horeca, grootkeukens, groothandel en detailhandel. Daarnaast is er ook een daling voor het aantal besmettingen van levensmiddelen (zoals salmonella en campylobacter, een bacterie die vooral in rauwe voeding voorkomt).De conformiteit van producten blijft over het algemeen zeer hoog.

Herman Diricks, Gedelegeerd Bestuurder van het FAVV
: 2020 is het jaar dat altijd zal geassocieerd worden met het Coronavirus. Als gevolg van de pandemie en de maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben we onze werkmethode aangepast om efficiënt te blijven toezien op de voedselveiligheid in België

Om de uitdagingen van morgen aan te gaan, blijven we ons inzetten als flexibele en doelgerichte openbare dienst. Op die manier voeren we onze belangrijkste opdracht uit: de consument beschermen, overal in België en Europa.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Ondanks een bijzonder moeilijk jaar 2020 heeft het FAVV zijn uiterste best gedaan om zijn opdrachten te vervullen en enkele bijkomende uitdagingen het hoofd te bieden: Brexit, Afrikaanse varkenspest en vogelgriep zijn de belangrijkste. Het Agentschap was in staat zich aan te passen aan de omstandigheden die met de pandemie gepaard gingen, teneinde de veiligheid van de voedselketen optimaal te waarborgen. Ik wil alle medewerkers van het FAVV bedanken voor het vele werk dat zij hebben verricht.”


  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgew25.06.2021dDate -->    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet