Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Gunstige evolutie van de sanitaire toestand maakt het mogelijk...
Gezamenlijk persbericht van minister van Landbouw David Clarinval en het FAVV (03/04/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: Gunstige evolutie van de sanitaire toestand maakt het mogelijk om de maatregelen gefaseerd te versoepelen: ophokplicht bij particulieren opgeheven vanaf 6 april.

  In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, heeft minister van Landbouw David Clarinval verschillende maatregelen getroffen. Het FAVV volgt de situatie in en rond België op de voet op en stelt momenteel een gunstige evolutie van de sanitaire toestand in ons land vast. Minister van Landbouw David Clarinval heeft bijgevolg, op advies van het FAVV, een plan goedgekeurd om de maatregelen stap per stap te versoepelen. Uiteraard op voorwaarde dat de situatie in de juiste richting blijft evolueren.

Vanaf dinsdag 06 april is het daarom niet meer verplicht voor particulieren om hun pluimvee en vogels op te hokken. Waakzaamheid blijft echter nodig: het virus circuleert mogelijks nog steeds in België, maar het risico op besmetting is laag genoeg om deze eerste stap te zetten. Ondanks het opheffen van ophokplicht, zijn particuliere houders daarom nog wel steeds verplicht om hun dieren binnen te voederen zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden.


In België werd op 1 maart de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels geregistreerd. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert dan weer van eind januari. Doordat het vogelgriepvirus minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden. Een eerste stap is het opheffen van de ophokplicht voor de dieren van particulieren, die inging op 15 november 2020. Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op 20 april.

Het FAVV blijft nog steeds waakzaam. Het vogelgriepvirus circuleert alvast nog in enkele buurlanden. Vooral in het Noorden van Europa is het virus nog actief. Het Agentschap heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden en staat in nauw contact met de sector.

David Clarinval, Minister van Landbouw: “Het opheffen van de ophokplicht voor het pluimvee en de vogels van particulieren en liefhebbers is een eerste stap in de goede richting. Zij dienen namelijk als hefboom voor de professionals. Als alles goed gaat kunnen we ook de ophokplicht bij pluimveehouderijen op 20 april opheffen, iets waar ik samen met hen naar uitkijk.”


Contactpersonen voor de pers

Hélène Bonte (FAVV)

helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31

Jonas Clottemans (kabinet Minister Clarinval)
jonas.clottemans@clarinval.belgium.be
Tel. : 0474 40 63 35
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.04.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet