Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogene variant van ...
Persbericht (29/01/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Deerlijk

  Op 29 januari 2021 is het vogelgriepvirus van het type H5N8 vastgesteld op een kalkoenenbedrijf in de gemeente Deerlijk, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om een hoog pathogene variant van het virus.

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd het aanwezige pluimvee geruimd en worden een beschermingsgebied met een straal van 3km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km rond de haard ingesteld.


Deze nieuwe besmetting brengt het aantal besmettingshaarden bij pluimvee met het vogelgriepvirus H5 in ons land daarmee op vier. Eind 2020 werd een hoog pathogene variant van het virus vastgesteld op een pluimveehouderij in Menen en bij een particuliere houder in Dinant, de besmetting van een pluimveehouderij in Diksmuide werd veroorzaakt door een laag pathogene variant. Daarnaast zijn er ook besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een twintigtal locaties in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luik.

Bijkomende maatregelen rond de haard moeten verspreiding van het virus voorkomen

Bovenop de maatregelen die gelden voor het hele land (zie persbericht van 14 november 2020), worden nu ook een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10km ingesteld rond de pluimveehouderij in Deerlijk. Binnen deze gebieden worden aanvullende maatregelen genomen. De maatregelen zijn voor onbepaalde duur van kracht.

In het toezichtsgebied (10km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Elke houder van pluimvee moet zijn dieren in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze bufferzone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden1.

In het beschermingsgebied (3km) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en particuliere houder van pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden .
In beide zones worden een reeks aanvullende bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven. Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Ophokplicht voor pluimvee blijft gelden, ook voor particulieren!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het hele land (alle pluimvee moet worden opgehokt of door middel van netten worden afgeschermd zodat contact met wilde vogels vermeden wordt). Wanneer houders een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

De algemene maatregelen, inclusief de ophokplicht, zullen maar kunnen versoepeld worden indien de dreiging van besmetting via wilde vogels afneemt. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.


Wat is het vogelgriepvirus?
Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?
Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Het FAVV en dierengezondheid
Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

----------------------------------------
1 Professionele houders sturen hun inventaris naar de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV waarvan zij afhangen. Particuliere houders sturen hun inventaris naar hun gemeente- of stadsbestuur.
  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet