Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > De ondersteuning van het FAVV werpt zijn vruchten af in de ...
Persbericht (13/06/2019) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


De ondersteuning van het FAVV werpt zijn vruchten af in de provincie Namen: 86% van de gecontroleerde bedrijven in Couvin, Viroinval en Doische behaalt een zeer goed resultaat

  Van 3 tot 7 juni 2019, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in Couvin, Viroinval en Doische, in de provincie Namen.

Deze speciale actie is in mei van start gegaan met een gratis opleiding voor lokale bedrijven. Van 3 tot 7 juni, hebben vijftien controleurs van het Voedselagentschap de straten van de gemeenten aangedaan om 191 lokale bedrijven uit de distributiesector te controleren. Waaronder: 37 gemeenschapskeukens, 71 Horeca-vestigingen, 43 detailhandels, 8 supermarkten, 14 bakkerijen, 7 slagerijen, 1 viswinkel, 3 voedselbanken, en 7 ambulante kramen.

86% van de gecontroleerde bedrijven behaalt een zeer goed resultaat.

164 bedrijven behaalden dus een zeer goed resultaat, 26 gecontroleerde bedrijven ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd. Voor 1 gecontroleerde inrichting werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen.

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygi├źne, de vervaldata, het niet respecteren van de temperaturen, het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument en het ontbreken van een toelating.

Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat (waarschuwing en PV) opgevolgd worden via hercontroles tot ze zich in orde gesteld hebben.

Deze zeer goede resultaten geven de uitstekende samenwerking tussen de gemeenten, de lokale bedrijven en het FAVV.
Ter herinnering, er waren 200 deelnemers aanwezig tijdens de informatiesessies in Viroinval en Couvin, deze werden georganiseerd met de logistieke steun van de gemeenten.
De meeste handelaars waren hierdoor goed geïnformeerd en voorbereid, wat tot uiting komt in de resultaten.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet