Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties
Publicaties


  Alle publicaties kunnen “online” worden geraadpleegd of worden gedownload in PDF formaat.
Bepaalde publicaties kunnen eveneens worden besteld in afgedrukte versie.


 
Activiteitenverslagen
Audiovisuele publicaties
Businessplannen
Labinfo
Newsletter Dierenartsen
FAVV-newsletter
Nieuwsbrieven
Persberichten & Mededelingen
Publicaties van het Wetenschappelijk Comité
Studieprojecten in het kader van de beleidsondersteuning en van de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketen
Thematische publicaties
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.10.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet