Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Deutsch    Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Incidenten > VEVIBA
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

VEVIBAF.A.Q. Consumenten
Persberichten en Mededelingen
Call center 0800 13 550


F.A.Q. Consumenten (V2 dd 10/03/2018)

1. Wat is er precies aan de hand bij VEVIBA?

Het Parket heeft eind februari, begin maart 2018 een huiszoeking uitgevoerd bij het vleesverwerkende bedrijf VEVIBA in Bastenaken. Deze was gericht op het koelhuis van het bedrijf. Het FAVV, dat de huiszoeking op vraag van het Parket ondersteunde, heeft daarbij het initiatief genomen ook een onverwachte controle uit te voeren in de uitsnijderij. Er werden 2 zware inbreuken vastgesteld.

  • In het koelhuis werd onder andere oud diepgevroren vlees “jonger” gemaakt door de datum van invriezen te vervalsen.
  • Bij de controle in de uitsnijderij bleek dat vlees dat niet voor menselijke consumptie bestemd is, toch werd verkocht, ofwel als ossenstaart, ofwel verwerkt in gehakt rundsvlees. Voor dit laatste gaat het om het vlees dat in contact is geweest met het mes waarmee een rund gekeeld is en dat daarom potentieel microben kan bevatten. Dat mag alleen nog worden gebruikt voor dierenvoeding.

Daarom werd de erkenning van het bedrijf ingetrokken.
Er zijn in de huidige stand van zaken van het onderzoek dus 2 specifieke verkochte producten geïdentificeerd die een potentieel gezondheidsrisico kunnen inhouden.

2. Om welke producten gaat het?
Het gaat zoals hoger vermeld om rundergehakt en ossenstaart.

3. Zijn er andere producten betrokken?
Met uitzondering van bovenstaande producten afkomstig van VEVIBA is het vers vlees dat in België wordt verkocht niet betrokken bij deze problematiek.

4. Wat houdt het mogelijkse gezondheidsrisico precies in?
Het risico is van microbiologische aard. Het inmengen van vlees, dat mogelijk meer dan gebruikelijk besmet is met bacteriën, vergroot het risico van een darmbesmetting. Dit geldt enkel voor rauw geconsumeerd vlees (filet américain). Als gehakt koel bewaard werd en goed bereid wordt in een hete pan, is er geen gevaar.
Ossenstaart wordt sowieso steeds gekookt, dus hier is er geen direct microbiologisch gevaar.

5. Waar werden deze producten verkocht?
Op basis van de tracering blijkt dat dit rundergehakt in België als américain natuur verkocht werd bij slagerij Amar, één van de verkooppunten in de overdekte markt “FoodMet” in Anderlecht, en het verkooppunt van VEVIBA te Bastenaken zelf. De producten werden uit de handel gehaald en teruggeroepen van bij de consument. De tracering van gehakt rundsvlees van VEVIBA is nu volledig afgerond. Het gehakt rundsvlees, dat zich momenteel in de handel bevindt, is veilig en kan geconsumeerd worden.

De ossenstaart werd verkocht bij Delhaize, Match, Colruyt Group en dezelfde slagerij Amar in Anderlecht. De producten werden uit de handel gehaald en teruggeroepen van bij de consument. De tracering van ossenstaart van VEVIBA is nu volledig afgerond. De ossenstaart, die zich momenteel in de handel bevindt, is veilig en kan geconsumeerd worden.

6. Zijn de grootwarenhuizen betrokken?
De grootwarenhuizen zijn niet betrokken door het gehakt rundsvlees. Zij zijn wel betrokken door de ossenstaart en ook daarvoor is de tracering nu afgerond (zie vraag 5).


7. Waarom namen Delhaize en Colruyt dan vlees van VEVIBA uit de rekken?
Uit voorzorg.

8. Is het eten van ander vlees veilig?
Ja. Met uitzondering van het rundergehakt en de ossenstaart afkomstig van VEVIBA (zie vraag 5) is het vers vlees dat in België wordt verkocht niet betrokken bij deze problematiek. Het is dus perfect veilig om biefstuk, rosbief, varkensgehakt, kalfsgehakt of eender welk ander vlees te eten dat verkocht wordt in België.

9. En wat met het diepvriesvlees met de vervalste invriesdatum?
Te lang diepgevroren vlees verliest zijn “organoleptische” kwaliteiten (smaak, geur, textuur…), maar betekent niet noodzakelijk een gevaar voor de volksgezondheid.

Persberichten en Mededelingen van het FAVV

Datum Onderwerp
09/03/2018 VEVIBA: Bijkomende recall van gehakt vlees en ossenstaart
09/03/2018 Terugroeping van Colruyt Group: Terugroeping van biologische rundsstaart.
Probleemstelling : Potentieel risico voor de voedselveiligheid.
09/03/2018 Terugroeping van Match: Terugroeping van Ossenstaart. Probleemstelling : FAVV-onderzoek bij de firma VEVIBA - potentieel risico voor de voedselveiligheid.
09/03/2018 Terugroeping van Delhaize: Terugroeping van rundstaart van het merk Delhaize. Probleemstelling: melding FAVV mogelijk risico voor de volksgezondheid.
08/03/2018 Terugroeping van gehakt vlees in het kader van de tracering uitgevoerd op de producten met mogelijk risico van bij VEVIBA
08/03/2018 Sluiting van het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis VEVIBA in Bastenaken
2 producten bestemd voor menselijke consumptie vormen mogelijks een risico voor de consumenten.
De uit de handelname en de informatie van de distributiebedrijven zijn aan de gang.l


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.03.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet