Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Levensmiddelen
Levensmiddelen


  Men bedoelt met "levensmiddel" elke stof of product verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, bestemd om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd.

Additieven
Allergenen
Aroma's:
Bacteriofagen
Bijzondere voeding:
- Omzendbrief met betrekking tot fabrikanten van voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen. (PCCB/S3/951717)
- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Contactmaterialen
Contaminanten
Erkende inrichtingen
Ethyleenoxide - ETO
Etikettering van levensmiddelen
Genetisch gemodificeerde organismen (GGO): controles op levensmiddelen
Handel in levensmiddelen
- Invoer
- Export
- Professionele ambulante verkoper vs. gelegenheidsverkoper (Richtlijnen)
- Bereiding van maaltijden thuis en verkoop via internet of sociale media
Houdbaarheidsdata
Hygiënewetgeving
Incidenten voedselveiligheid
Insecten
Minerale olie
Novel Foods:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Omzendbrieven
Publicatie van de inspectieresultaten in de sector B2C
Radioactiviteit
Verplichting tot het afficheren van de toelating (of registratie), afgeleverd door het FAVV, voor inrichtingen voor de verkoop of de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker.
Voeding voor medisch gebruik
Voedings- en gezondheidsclaims
Voedingssupplementen
Voedseldonatie, een mogelijke oplossing voor voedselverspilling
Waterkwaliteit in de voedingssector

Zout: zie mededeling van 23/05/2012

Maximumgehalten voor metalen in zout

Publicaties betreffende de levensmiddelen
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.08.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet