Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


  Saoedi-Arabië

EIEREN EN EIPRODUCTEN

De producten uitgevoerd naar Saoedi-Arabië moeten geproduceerd en opgeslagen zijn in inrichtingen die goedgekeurd zijn door de SFDA (Saudi Food and Drug Authority), met andere woorden in inrichtingen die in de lijst opgenomen zijn die op de website van de SFDA gepubliceerd is.

De operatoren die in deze lijst wensen te worden opgenomen, kunnen meer info over de te volgen procedure vinden in de instructiebundel IB.SA.00.01 die gepubliceerd is op de website van het FAVV.

Zodra een operator is opgenomen op de lijst met goedgekeurde inrichtingen, dient deze zich verder te informeren over de nodige certificaat en documenten en de van toepassing zijnde sanitaire vereisten (cfr de algemene leidraad). (30/11/2022)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.11.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet