Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen > Turkije
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


Turkije

!! Belangrijke exportinformatie !!

Vanaf 14/08/2018 en tot nader bericht:

Geen stop (rust) tijdens het transport van runderen kan niet meer worden verwacht in Oostenrijk (oplet het journaal). (14/08/2018)

 

Vetmestrunderen

  • De uitgevoerde dieren moeten worden behandeld met een remanente insecticide voorafgaand aan het inladen.
  • De voertuigen die runderen transporteren door een zone die aan beperkingen onderworpen is, moeten voldoen aan de eisen in verband met het reinigen en ontsmetten, en moeten kunnen aantonen, bij het verlaten van de zone onderworpen aan beperkingen,  dat het voertuig wel degelijk gereinigd en ontsmet werd na het laatste contact met de dieren, op een zodanige manier dat het Lumpy Skin Disease virus ge├»nactiveerd werd. (22/04/2016)
   

Certificaat
EX.VTL.TR.NN.01.02 (PDF) (24/05/2017)

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT - (29/03/2019)

Vertaling van het certificaat in het neederlands (PDF) (24/05/2017)

   

Additionele verklaringen
Transport via landen/zones besmet met het blauwtongvirus (PDF) (20/11/2015)

Vertaling van de additionele verklaringen
Transport via landen/zones besmet met het blauwtongvirus (PDF) (20/11/2015)

   
Instructie
IB.TR.NN.01.02 (PDF) (02/02/2018)
   

Verklaring inzake de rassen (PDF) - (04/01/2018)

   
FOKrunderen
   

Certificaat
EX.VTL.TR.NN.02.01 (PDF) (24/05/2017)

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT - (29/03/2019)

Vertaling van het certificaat in het nederlands (PDF) (24/05/2017)

   
Additionele verklaringen
 
   

Additionele verklaringen
Transport via landen/zones besmet met het blauwtongvirus (PDF) (20/11/2015)

Vertaling van de additionele verklaringen
Transport via landen/zones besmet met het blauwtongvirus (PDF) (20/11/2015)

   
Instructie
IB.TR.NN.02.01 (PDF) (02/02/2018)
   
Verklaring inzake de rassen (PDF) - (04/01/2018)
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.03.2019  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet