Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export naar derde landen


Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


  Moldavië

ANDERE PRODUCTEN

Voor verschillende andere producten werd een certificaat onderhandeld tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van Moldavië. Deze zijn beschikbaar via de certificatiewebsite “Traces”.

In geval van exportinteresse van een operator, kan deze in onderstaande lijst nagaan of er een certificaat beschikbaar is voor de goederen die men wenst te exporteren. Indien dit het geval is, dient de operator zijn LCE op de hoogte te brengen van de interesse, waarna het exportcertificaat verder uitgewerkt en gepubliceerd zal worden op de FAVV-website.

Volgende certificaten zijn beschikbaar in Traces:

 • Embryo’s van paardachtigen die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
 • Fok- en gebruiksrunderen die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
 • Fok- en mestvarkens die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
 • Fok- of gebruikspluimvee m.u.v. loopvogels (BPP)
 • HEP (broedeieren van pluimvee m.u.v. loopvogels)
 • Levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen
 • OVI-X
 • Rundermebryo’s die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
 • Rundersperma dat van de EU naar de Republiek Moldavië wordt uitgevoerd
 • Sperma van paardachtigen dat van de EU naar de Republiek Moldavië wordt uitgevoerd
 • Eendagskuikens m.u.v die van loopvogels (DOC)


(29/05/2020)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.05.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet