Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Bijkomende labo's voor certificering van dierziekten voor derde landen


 

Voor het uitvoeren van analyses voor dierziekten/pathogenen in het kader van exportcertificering aanvaardt het FAVV laboratoria die erkend zijn door het FAVV .

Indien de dierziekte/pathogeen niet is opgenomen in de lijst van de door het FAVV erkende laboratoria , dan worden ook de laboratoria die vermeld zijn in de tabel Bijkomende labo’s voor certificering van dierziekten voor derde landen (20/09/2023) aanvaard door het FAVV voor het uitvoeren van de analyses.

Indien een combinatie land-“dierziekte/pathogeen”-analysemethode ook niet is opgenomen in de tabel Bijkomende labo’s voor certificering van dierziekten voor derde landen, kan de operator dit melden aan zijn LCE waarbij het certificaat dient voorgelegd te worden met de naam van het land, de diersoort, de naam van de dierziekte/pathogeen en de vereiste analysemethodes die vermeld zijn in het certificaat. Hiervoor dient het Aanvraagformulier voor bepaling van een labo dat door het FAVV aanvaard wordt voor certificatie van dierziekten/pathogenen voor uitvoer naar derde landen gebruikt te worden en dat aan de LCE dient overgemaakt te worden.

Vervolgens zal het FAVV evalueren welke labo’s er voldoen aan de voorwaarden en de mogelijkheden opnemen in de tabel ‘Bijkomende labo’s voor certificering van dierziekten voor derde landen.”

Naar boven
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.09.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet