Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen
Export naar derde landen

Buiten de Europese Unie gelden de regels van het vrij intracommunautair verkeer niet en kunnen er andere voorwaarden zijn voor de export van producten, dieren en planten.

Deze pagina verschaft informatie over de voorwaarden om te kunnen exporteren. Indien een exportcertificaat nodig is, wordt dit afgeleverd door het FAVV voor de producten die onder haar bevoegdheid vallen als ze voldoen aan de exportvoorwaarden.

Een exportcertificaat afgeleverd door het FAVV ontslaat de operator niet van de eindverantwoordelijkheid van de commerciële transactie en de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Het FAVV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door invoervoorwaarden opgelegd door derde landen.


 
Wat moet ik doen om te kunnen exporteren?
Informatie per product en categorie
Wat moet ik doen als mijn geëxporteerde zending geweigerd wordt aan de grens?

Informaticatoepassingen voor export

Algemene documenten voor de export naar derde landen
 
Een vraag over export ?
Neem contact op met uw Locale Controle Eenheid (LCE)

Verpakkingshout (Paletten)

Export


De bruin gemarmerde stinkwants
Export


Informatie per product en categorie

 
Diervoeders
Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
Planten en plantaardige producten
Voedingsmiddelen en andere producten


Wat moet ik doen als mijn geëxporteerde zending geweigerd wordt aan de grens?

  Invoerweigering: iedere door een derde land ter hoogte van het punt van binnenkomst geweigerde zending.
Indien de zending ter plaatse geblokkeerd wordt door de lokale autoriteiten omwille van een ontbrekend certificaat, kan er een aanvraag tot post-certificering gedaan worden.

Document voor melding van een invoerweigering (PDF) (28/09/2023)
Instructie (PDF)  (28/09/2023)
Aanvraag voor wederinvoermachtiging voor producten (PDF)
Non-manipulatieverklaring (PDF)


Algemene documenten voor de export naar derde landen

 

Iso-Code lijst (03/09/2019)

Procedure exporterkenning (PDF) (16/07/2018)
Registers en formulieren voor export

Sectorprocedure in het kader van export (PDF) (19/12/2014)

Omzendbrieven

Gewestelijke exportbevorderende organismen (PDF)   (28/09/2023)

Pre-attestatie en pre-certificering

  • Instructie :

IB.AA.PA-PC (PDF)  (14/04/2022)

Engelstalige versie IM.AA.PA-PC (PDF)  (14/04/2022)

Pre-certificaten :

Controle van dierziektestatussen

  • Instructie :

IB.Ziekten.01 (PDF)  (03/10/2022)

AANVRAAG VAN ONTHEFFING:

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.10.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet