Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning
Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning


Inleiding
Aanvraagformulier
 
 
 
 
 


Inleiding

 

Dit aanvraagformulier stelt de operatoren die actief zijn in de voedselketen in staat om het FAVV volgende zaken door te geven:

  • Melden van een activiteit die onderworpen is aan een registratie;
  • Een aanvraag tot erkenning of toelating indienen;
  • Melden van een stopzetting van de activiteit(en);
  • Wijzigen van hun administratieve gegevens.

Ter herinnering, alleen de activiteiten die daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, hoeven te worden aangegeven. Activiteiten die niet worden uitgevoerd, hoeven dus niet te worden aangegeven.
Naar boven


Aanvraagformulier

 

Het aanvraagformulier is beschikbaar :

Zodra uw afgeronde aanvraag wordt ontvangen, heeft de Lokale Controle-eenheid 30 werkdagen de tijd om het administratieve onderzoek uit te voeren en eventueel een controle ter plaatse uit te voeren en u voor de uitoefening van uw activiteit de vereiste registratie, toelating of erkenning te geven.

In het geval dat deze termijn van 30 dagen zou overschreden worden en zonder onderzoek door de Lokale Controle-eenheid, wordt de toelating geacht verleend te zijn.

PDF- en Word-formulieren moeten volledig en correct worden ingevuld en per post, fax of e-mail worden verzonden naar het hoofd van de Lokale Controle-eenheid op het terrein waar uw vestiging zich bevindt.

Voor ondernemingen met rechtsvorm Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) is er een specifiek aanvraagformulier (PDF) om de leden te identificeren.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet