Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Belgische wetgeving

 
Koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza (B.S. van 09/05/2008)
(Nummer NUMAC - 2008024199 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan (B.S. van 13/06/2019)
(Nummer NUMAC - 2019013193 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Europese wetgeving

 
Maatregelen bij pluimvee
Maatregelen bij andere vogels dan pluimvee
MonitoringMaatregelen bij pluimvee:

 • Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (P.B. van 31/03/2016)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (P.B. van 03/06/2020)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 van de Commissie van 16 april 2021 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (P.B. van 20/04/2021)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Maatregelen bij andere vogels dan pluimvee:

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (P.B. van 03/06/2020)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Monitoring:

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (P.B. van 03/06/2020)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.02.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet