Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Belgische wetgeving

 
Koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza (B.S. van 09/05/2008)
(Nummer NUMAC - 2008024199 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan (B.S. van 13/06/2019)
(Nummer NUMAC - 2019013193 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Koninklijk besluit van 4 juli 2019 betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee (B.S. van 11/07/2019)
(Nummer NUMAC - 2019030724 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Koninklijk besluit van 29 september 2019 betreffende de vergoedingen van pluimvee afgemaakt of geslacht in het kader van de bestrijding van het influenzavirus type H3 (B.S. van 08/10/2019)
(Nummer NUMAC - 2019014901 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Europese wetgeving

 
Maatregelen bij pluimvee
Maatregelen bij wilde vogels
Maatregelen bij andere vogels dan pluimvee
Monitoring
DierentuinenMaatregelen bij pluimvee:

 • Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (P.B. van 31/03/2016)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (P.B. van 03/06/2020)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 van de Commissie van 16 april 2021 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (P.B. van 20/04/2021)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)
 • Uitvoeringsbesluit 2018/1136/EU van de Commissie van 10 augustus 2018 betreffende risicobeperking en versterkte bioveiligheidsmaatregelen en systemen voor vroege opsporing in verband met de risico's die wilde vogels inhouden wat de overdracht van hoogpathogene aviaire-influenzavirussen op pluimvee betreft (P.B. van 14/08/2018)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Maatregelen bij wilde vogels:

 • Beschikking 2006/563/EG van de Commissie van 11 augustus 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2006/115/EG (P.B. van 15/08/2006)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Maatregelen bij andere vogels dan pluimvee:

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (P.B. van 03/06/2020)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Monitoring :

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (P.B. van 03/06/2020)
  (De geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Dierentuinen :

 • Beschikking 2007/598/EG van de Commissie van 28 augustus 2007 tot vaststelling van maatregelen ter preventie van de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza naar andere in gevangenschap levende vogels in dierentuinen en officieel erkende instellingen, instituten of centra in de lidstaten (P.B. van 01/09/2007)
  (Consulter la version consolidée)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.08.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet