Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Waarschuwing voor de professionele pluimveehouders
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Waarschuwing voor de professionele pluimveehouders

 

Net zoals in de buurlanden, zijn ook in ons land de wilde vogelpopulaties besmet met het H5-vogelgriepvirus. Besmette wilde vogels verspreiden het virus via hun uitwerpselen. Het risico is dan ook hoog dat de omgeving van de stallen besmet is met vogelgriep. Hierdoor is ook het risico op insleep van vogelgriep ten gevolge van omgevingscontaminatie door wilde vogels momenteel zeer hoog. Ook strooisel, dat in open lucht werd bewaard en werd besmet door wilde vogels, is een potentieel gevaar.
Dit vraagt een bijzondere aandacht voor de bedrijfsgebonden activiteiten waarbij personen en materiaal, in het bijzonder strooisel, kratten en voertuigen, in de stal worden gebracht.

Omwille van de hoge omgevingsdruk, raadt het FAVV alle professionele pluimveehouders aan om strooisel uitsluitend afgedekt of in een overdekte ruimte op te slagen. Verder is het aanbevolen om banden, wielkasten en treeplanken van het voertuig, waarmee strooisel wordt aangevoerd in de stallen, te reinigen en ontsmetten vooraleer de stal binnen te rijden.


Daarnaast is het handhaven van een hoog niveau van bioveiligheid nog steeds van enorm groot belang.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet