Deze bladzijde weergeven in he: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Zelfstandige dierenartsen
Zelfstandige dierenartsenErkende dierenartsen
Bedrijfsdierenarts (epidemiologische bewaking)
Bedrijfsbegeleidende dierenarts
Dierenartsen met opdracht
Het FAVV kan bepaalde taken doen uitvoeren door zelfstandige dierenartsen, "dierenartsen met opdracht" (BMO-dierenarts) genoemd.
 
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen

Webinar van het “Lokaal Dierengezondheids-
netwerk” – 29 oktober 2021: herbekijk de livestream

Presentaties gegeven op de vergaderingen van het lokaal dierengezond-
heids netwerk


AdminLight
Administratieve webtoepassingen voor personen belast met opdracht

Intranet CDMO
Beveiligde website bestemd voor de personen belast met opdracht

Mensen en dieren, één enkele gezondheid
Bekijk de video

Nieuwsbrief
voor dierenartsen
Erkende dierenartsen

 
Nota van 08/07/2010 aan erkende dierenartsen betreffende hun elektronische contactadres (PDF)
Koninklijk besluit van 20/11/2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen (PDF) (Belgisch Staatsblad van 01/02/2010).
Mensen, dieren, ziekten en dierenartsen. De erkende praktijkdierenarts, spilfiguur in het concept “One Health”. Eén enkele gezondheid.
Koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot instelling van het epidemiologisch toezicht op inrichtingen waar bepaalde dieren gehouden worden (PDF) (print PDF uit Staatsblad)
Bedrijfsdierenarts (epidemiologische bewaking)

 
Model van overeenkomst epidemiologische bewaking met een bedrijfsdierenarts ZONDER plaatsvervanger: alle diersoorten (PDF)
Model van overeenkomst epidemiologische bewaking met een bedrijfsdierenarts MET plaatsvervanger: alle diersoorten (PDF)
Bedrijfsbegeleidende dierenarts

 
Overeenkomst bedrijfsbegeleiding – effectieve (PDF)
Overeenkomst bedrijfsbegeleiding – plaatsvervanger (PDF)
Dierenartsen met opdracht
 
Oproep voor kandidaturen:
  • Wenst u op de hoogte gebracht te worden wanneer een volgende oproep wordt gepubliceerd, gelieve dan dit informatieformulier in te vullen.
  • Samenstelling van de evaluatiecommissie: Het (de) LCE-hoofd(en) van de lokale controle-eenheid(heden) waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft – of dienst afgevaardigde – en een personeelslid van het FAVV met ervaring in de materies betreffende de uit te voeren taken.
K.B. 11/11/2013 en Raamovereenkomst (PDF)
Uitvoeringsovereenkomsten:
Lastenboeken:
Opleidingen :
Verslagen van overlegvergaderingen FAVV - Zelfstandige dierenartsen :
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.05.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet