Deze bladzijde weergeven in het: Français Néerlandais Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Checklists "inspecties"
Checklists "inspecties"


  Om zijn inspecties uit te voeren maakt het FAVV gebruik van check-lists. Die zorgen ervoor dat controles overal op de zelfde manier en zo objectief mogelijk verlopen..
We stellen ze hier ter beschikking aan de bedrijven in de voedselketen zodat zij een controle door het FAVV optimaal kunnen voorbereiden.
Checklists zijn op wettelijke teksten gebaseerd.
 

U kunt de checklists consulteren via een zoekmodule.


Naar de toepassing   Handleiding (PDF)


Informatie over de nieuwe controlemethodologie

Bij het FAVV streven we naar een voortdurende verbetering en daarom passen we onze manier van controleren aan. In de “basisscope” worden de meest fundamentele, pertinente items opgenomen voor een activiteitensector. Deze worden bij elk bezoek en bij elk bedrijf in die sector gecontroleerd.
De basisscope wordt aangevuld met thematische scopes rond een specifieke materie of toepassingsgebied en/of additionele scopes. De uitrol van de additionele scopes staat momenteel on-hold.

Deze nieuwe methode wordt in verschillende stappen uitgerold. In een 1e fase werd deze nieuwe manier van controleren uitgerold in de distributiesector (behalve de horeca) op 1/7/2021 en voor de horeca op 1/9/2021. Sinds 1/1/2022 zijn we hier ook mee van start gegaan in de transformatiesector, met in een eerste fase in de subsector Diervoeders-Gewasbeschermingsmiddelen-Meststoffen (FFF) en in de loop van 2022 zal dit eveneens in de andere subsectoren uitgerold worden.

De nieuwe manier van controleren werd sinds 2020 meermaals gecommuniceerd aan de beroepsfederaties en aan de consumentenverenigingen waarmee het FAVV op regelmatige basis overleg pleegt, dit om totale transparantie te bieden en om er voor te zorgen dat de nieuwe aanpak goed begrepen wordt.

Geïnteresseerd? Bekijk dan de presentatie!


Checklists gearchiveerd vóór 1 januari 2017:
Distributie
Primaire productie
Verwerking
Import, Export en Notificaties

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.02.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet