Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

Bekijk video
Mensen en dieren, één enkele gezondheid

Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Activiteitenverslag 2021

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


Publicatie: Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen
Tabel met reglementaire criteria en actielimieten
Gepubliceerd op 24 maart 2023


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Donaties van levensmiddelen
Gepubliceerd op 23 maart 2023


Autocontrolegidsen
Procedure validatie van gidsen
Gepubliceerd op 15 maart 2023


Persbericht
In 2022 was het FAVV populairder dan ooit bij consumenten:
Gemiddeld 45 klachten en vragen bereiken dagelijks het Meldpunt voor de consument

Gepubliceerd op 15 maart 2023

 

Omzendbrief "Levensmiddelen"
Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen
Gepubliceerd op 13 maart 2023


Persbericht
Recordaantal klachten over e-commerce in 2022:
FAVV ontving maar liefst 240 klachten over de online verkoop van levensmiddelen

Gepubliceerd op 28 februari 2023


Persbericht
Jaarlijks debat van het FAVV met het Raadgevende en Wetenschappelijke comité.
Vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: risico’s, opportuniteiten en bedreigingen voor food safety en food security.

Gepubliceerd op 24 februari 2023


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd in een braadkippenbedrijf in Aalst
Gepubliceerd op 24 februari 2023


Oproep voor kandidaturen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering
- Zelfstandige dierenartsen
- Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters
Gepubliceerd op 14 februari 2023


Omzendbrief "Dieren"
Erkenning van een quarantaine-inrichting voor runderen in het kader van het verkeer tussen lidstaten
Gepubliceerd op 13 februari 2023


Persbericht
Het FAVV waakt over de gezondheid van jouw valentijnsrozen!
Gepubliceerd op 13 februari 2023


Persbericht
5 weetjes over Listeria
Gepubliceerd op 3 februari 2023


TRACES NT
Vanaf 1 februari 2023 zal het FAVV progressief starten met het elektronisch ondertekenen van INTRA-documenten in TRACES NT voor zendingen niet-verwerkte mest.
Gepubliceerd op 30 januari 2023


Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031
Er is een nieuw formulier voor de jaarlijkse aangifte van geslachten/soorten beschikbaar voor Waalse operatoren die een FAVV-erkenning hebben voor de aflevering van plantenpaspoorten. Er verandert niets voor aangiften in Vlaanderen (via het e-loket). Dit nieuwe formulier moet nu worden gebruikt voor de aangifte die uiterlijk op 30 april 2023 moet worden verzonden.
Gepubliceerd op 30 januari 2023


Persbericht
Vogelgriep H5: Tweede besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een kalkoenenbedrijf in Wervik
Gepubliceerd op 25 januari 2023


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een leghennenbedrijf in Wervik
Gepubliceerd op 20 januari 2023


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Houdbaarheidsdata
Gepubliceerd op 20 januari 2023


Persbericht
Maar liefst 29 uitbraken van vogelgriep treffen onze pluimveehouders in 2022, de minister van Landbouw en het FAVV stellen triest record vast in 2022
Gepubliceerd op 19 januari 2023


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Maleisië
Gepubliceerd op 16 januari 2022


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een commercieel pluimveebedrijf in Tongeren
Gepubliceerd op 12 januari 2023


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen.
Gepubliceerd op 12 januari 2023


Persbericht FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FOD Volksgezondheid voert vanaf nu alle controles op het rookverbod in de horeca uit
Gepubliceerd op 9 januari 2023


Milieucontaminanten
PFAS – aangepaste richtsnoeren voor het opzetten van een monitoring in het kader van autocontrole door operatoren in de primaire dierlijke productie in PFAS-risicozones
Gepubliceerd op 3 januari 2023
Werkaanbiedingen

Video: Wij zijn er voor jullie
Wij zijn er voor jullie

Vogelgriep
Nieuwe maatregelen

RAG-V-EZ
Informatie betreffende de Risk Assessment Group -Veterinary – Emerging Zoonoses (RAG-V-EZ)

                 

Afrikaanse varkenspest
Alle informatie over de ziekte en maatregelen.
   
Conflict Rusland-Oekraïne
Meer info

          

Paardenliefhebbers opgelet
Nieuw! Verplaatsen van paardachtigen tussen België en Frankrijk : gezondheidscertificaat verplicht voor niet-grensdepartementen.

        

FAVV NEWS         
Voor actuele en gerichte informatie, abonneer u op onze newsletter!

Dossier BREXIT          
Meer info
 

E-learning          
Werk je in de horeca of in een grootkeuken? Onze e-learning "Goede hygiënepraktijken in de (groot)keuken" is beschikbaar!”

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
- Nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren
- Rapporten "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België"
- Meer info

Waarom en hoe verbinding maken?

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

Andere dierziekten

- Afrikaanse varkenspest

- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle


Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.03.2023  |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet