Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Consumenten > Productterugroepingen > Mededeling van XXX
Professionelen Over het FAVV Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Plantaardige productie Raadgevend Comité Voorlichtingscel Wetenschappelijk Comité Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Publicaties Praktisch Consumenten

 
 


Productterugroeping


Mededeling van Dupont (28/12/2012)


Terugroeping van kaas van de FROMAGERIE DE JUSSAC.
Probleemstelling : Aanwezigheid van ListeriaKAASIMPORT JAN DUPONT NV
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE

Persbericht
Vrijdag  28/12/2012

Tengevolge de vaststelling van Listeria monocytogenes in bepaalde kaasloten en uit voorzorg, vraagt het bedrijf FROMAGERIE DE JUSSAC de terugroeping uit de handel van alle loten tot op consumentenniveau.

Het erkenningsnummer vermeldt op de verpakking of het etiket van deze producten betreft : FR 43.162.002 CE.

Alle loten van alle kazen zijn betrokken door deze terugroeping ongeacht het lotnr.

Het betreft hier alle vervaldata van deze producten vanaf 28/12/12 tot en met 19/02/13.

Aan alle personen, die deze producten gekocht zouden hebben, wordt gevraagd het product terug te brengen naar het verkooppunt.

De producten worden verkocht onder de volgende commerciële benamingen :

Brique lait de vache 250g
1

Brique lait de brebis 200g
2

Brique lait de chèvre 200 g
3

 Mini briques panachées
4

Gerbizon

5

 

Aanbevelingen voor de consument :
Voor personen die deze kazen geconsumeerd hebben en ziekteverschijnselen zoals koorts en/of hoofdpijn vertonen, is het aangewezen een dokter te raadplegen.
Zwangere vrouwen, oudere personen en personen met een verminderde weerstand moeten extra aandachtig zijn voor deze symptomen.
Deze symptomen kunnen wijzen op een listeriose. Deze ziekte kan tot acht weken na consumptie optreden (incubatietijd).

Voor alle bijkomende informatie kan u zich wenden tot de kwaliteitsdienst van de distributeur Kaasimport Jan Dupont : tel : 050/45.15.55


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.05.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet