Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > VEVIBA: Bijkomende recall van gehakt vlees en ossenstaart
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


VEVIBA: Bijkomende recall van gehakt vlees en ossenstaart (09/03/2018)

1. Recall ossenstaart: slagerij AMAR

Als gevolg van een tracering van de producten die door VEVIBA in de handel werden gebracht, is gebleken dat de slagerij AMAR uit Anderlecht, naast het gehakt vlees afkomstig van de uitsnijderij van VEVIBA, ossenstaarten in vrac heeft gecommercialiseerd van dezelfde uitsnijderij. Dit product houdt een potentieel risico in voor de volksgezondheid. De tracering van ossenstaart van VEVIBA is nu volledig afgerond. De ossenstaart die zich momenteel in de handel bevindt is veilig en kan geconsumeerd worden.


2. Recall gehakt: vleestoog VEVIBA

De voorbije weken werd vanuit het verkooppunt van VEVIBA te Bastogne zelf 41 kg gehakt vlees met een potentieel risico verkocht aan de consument. De tracering van gehakt vlees van VEVIBA is nu volledig afgerond. Het gehakt vlees dat zich momenteel in de handel bevindt is veilig en kan geconsumeerd worden.


Informatie voor de consumenten

De verkoop in vrac van gehakt vlees en ossenstaart in slagerijen betreft onverpakte levensmiddelen. Er is bijgevolg geen lotnummer vereist op dit vlees dat in een slagerij verkocht wordt. Dit verklaart waarom de communicatie geen lotnummer bevat.

Aan de consumenten die bovenstaande producten gekocht hebben wordt gevraagd deze niet meer te consumeren. Het Voedselagentschap raadt de consumenten die deze symptomen vertonen of hebben gehad na de consumptie van deze producten aan hun huisarts te consulteren.

Het meldpunt staat ter beschikking van de consument voor verdere vragen 0800/13.550      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Beullens
      katrien.beullens@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.03.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet