Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fipronil en verwerkte producten op basis van eieren: ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Fipronil en verwerkte producten op basis van eieren: werkwijze van het Voedselagentschap bij niet-conforme producten (23/08/2017)

Het FAVV herhaalt dat enkel conforme producten, die beantwoorden aan alle wettelijke regels, op de markt mogen gebracht worden. Producten die niet-conform zijn moeten uit de handel genomen worden. Dit is de toepassing van de Europese regelgeving en richtlijnen. Voor producten die een gevaar voor de volksgezondheid zijn, wordt wel degelijk een recall georganiseerd met een duidelijke verwittiging van de consument. Het Voedselagentschap controleert op het terrein of de bedrijven de procedures betreffende de uit de handelname correct toepassen. Tot op vandaag was er nog geen enkele recall nodig voor verwerkte producten op basis van eieren.

Volgens de Europese regelgeving zijn bedrijven verplicht om niet-conforme producten, die dus niet beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen, doorheen de hele keten (fabrikant, groothandels, distributiepunten, kleinhandel) uit de handel te nemen. Dat geldt ook voor voedingsproducten waarin de wettelijke norm voor fipronil is overschreden. Het FAVV controleert op het terrein om te verzekeren dat bedrijven de nodige maatregelen nemen om te garanderen dat er enkel conforme producten op de markt komen.

De analyses bij bedrijven in Belgiƫ die verwerkte producten maken op basis van eieren tonen op dit moment aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.
Zodra er vastgesteld zou worden
dat verwerkte producten op basis van eieren een gevaar inhouden voor de volksgezondheid (met een overschrijding van de Europese grenswaarde voor fipronil), moeten de betrokken bedrijven volgens de Europese regels een recall organiseren, onder strikte supervisie van het FAVV. In deze gevallen houdt dat in dat de consument onmiddellijk wordt ingelicht over het soort van gevaar, het type van product en de exacte identificatie ervan (naam, lotnummer, houdbaarheidsdatum, gewicht, type verpakking, foto van het product). Er wordt bovendien aan de consument gevraagd om het product zeker niet meer te consumeren, wat vandaag niet het geval is. Tot op vandaag is er immers nog geen recall nodig geweest voor verwerkte producten op basis van eieren.

Deze manier van werken is de normale en reglementaire aanpak in Europa. Ze heeft ook het belangrijke voordeel dat de boodschap naar de consument duidelijk is wanneer er een echt probleem is voor de volksgezondheid: recall. Recalls gebeuren onder strikt toezicht van het FAVV. Ter herinnering, sinds 1 januari 2017 werden de consumenten en de Belgische pers al over 37 recalls van producten die mogelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid ingelicht, wat vandaag niet het geval is voor de verwerkte producten op basis van eieren.

Eenvoudig gesteld, als er geen recall is, is er ook geen bijkomende informatie naar de consument toe aangezien er geen gevaar is voor zijn gezondheid (geen overschrijding van de toxische waarde die vastgelegd werd op Europees niveau).

De recalls zijn te vinden op : http://www.afsca.be/productterugroepingen/

Meer info over recalls en uit de handelname vindt u op onze FAQ:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/incidenten/fipronil/#faq

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet