Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren: het Agentschap past de normale procedures toe voor terugroeping uit de handel en de recall (19/08/2017)

Het FAVV wenst opnieuw aan te herinneren dat er ook in Belgiƫ maatregelen voorzien zijn om verwerkte producten die de maximale residulimiet (0,005 mg/kg) niet respecteren uit de handel te nemen, zelfs indien ze geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.
Mochten verwerkte producten een gevaar vormen voor de volksgezondheid dan zouden de consumenten onmiddellijk verwittigd worden (recall). Deze procedures worden sedert jaren toegepast en zijn op Europees niveau vastgelegd.

In het kader van de opvolging van de besmetting van eieren met fipronil worden er ook maatregelen voor verwerkte producten genomen. De producten die de maximale residulimiet overschrijden zijn niet conform en worden dus uit de handel genomen, zelfs indien ze geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Dit betekent dat deze producten op elk niveau van de voedselketen weggehaald worden (fabrikanten, groothandel, tot in de verkooppunten van de kleinhandel).

Mochten er evenwel producten zijn die een gevaar voor de volksgezondheid vormen (overschrijding van de volksgezondheidslimiet) dan worden ook de consumenten onmiddellijk verwittigd. Deze procedure, de recall, wordt dus enkel toegepast indien er een daadwerkelijk gevaar voor de volksgezondheid is. Wat fipronil betreft is er tot op vandaag nog geen enkel verwerkt product dat een gevaar voor de volksgezondheid vormt.

Deze procedures (*) met betrekking tot het terugroepen uit de handel en recall worden al jaren op transparante manier door het Agentschap toegepast en zijn vastgelegd op Europees niveau.

*zie nieuwsbrief, 2012 :
http://www.favv.be/productterugroepingen/_documents/2012-05_Productterugroepingen.pdf

De recalls worden gepubliceerd op: http://www.favv-afsca.fgov.be/productterugroepingen/      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet