Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fipronil: resultaten bijkomende acties
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Fipronil: resultaten bijkomende acties (15/08/2017)

Na de initiële blokkering van de verdachte bedrijven is het FAVV bijkomende acties gestart in het onderzoek naar fipronil in de pluimveesector. Enerzijds werd een versterkte controle en monitoring opgestart van fipronil in vlees van legkippen en eiproducten en anderzijds werden bijkomende analyses uitgevoerd in al de legbedrijven die op basis van het onderzoek niet verdacht werden. Alle bekomen resultaten bevestigen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Naast controles en bemonsteringen van eieren in de bedrijven die op basis van het onderzoek van het parket als verdacht werden aangeduid, heeft het FAVV ook een monitoring uitgevoerd van eieren bij onverdachte bedrijven, eiproducten in brekerijen en vlees van legkippen in de 2 enige Belgische slachthuizen voor legkippen.

Er werden 178 bedrijven, die op basis van het onderzoek van het parket niet verdacht werden, bezocht en alle stallen (in totaal 266) van deze bedrijven waar eieren gelegd werden, werden bemonsterd. Alle resultaten van de bedrijven en hun stallen in deze monitoring zijn nu beschikbaar. Bij 7 bedrijven werden lage concentraties aan fipronil vastgesteld. De gevonden concentraties bevinden zich onder de Europese referentiewaarde (gebaseerd op de ARfD). De betrokken bedrijven werden meteen geblokkeerd en de eieren afkomstig van deze bedrijven zijn uit de handel genomen en vernietigd. De resultaten werden eveneens doorgegeven aan de onderzoeksrechter.

Met deze monitoring bij de onverdachte legbedrijven is nu dus de volledige sector van de legkippen gecontroleerd. Op één resultaat na zijn alle resultaten onder de Europese referentiewaarde.

Ter herinnering: de eieren van de betrokken eicode (3BE3114) worden sinds 8 augustus teruggeroepen van bij de consument.

Binnen de monitoring werden er ook 13 analyses uitgevoerd op eiproducten van de periode juni-juli in brekerijen. Elf resultaten zijn conform. In 2 monsters werd een zeer lage concentratie aan fipronil aangetroffen. Deze concentratie bevindt zich onder de Europese referentiewaarde en houdt dus geen gevaar in voor de volksgezondheid. De betrokken eiproducten werden meteen uit de handel genomen en vernietigd.

Ook het vlees van legkippen werd geanalyseerd in de slachthuizen in het kader van de monitoring. De 30 uitgevoerde analyses zijn allemaal conform. Er werd geen fipronil gevonden in het vlees.

Het Voedselagentschap voert ook controles uit in de distributiesector om zich ervan te verzekeren dat alle instructies over de uit de handelname van de eieren gerespecteerd worden. De richtlijnen worden over het algemeen goed opgevolgd door de distributiesector. Indien inbreuken worden vastgesteld, wordt een proces verbaal opgemaakt en werden de eieren vernietigd.

We herinneren er ook aan dat, naast de monitoring in de pluimveesector, het Voedselagentschap de laatste 3 jaar jaarlijks een 3.000-tal analyses uitgevoerd heeft op fipronil in plantaardige producten zoals groenten, fruit, honing, kruiden, thee…. Meer dan 99,9% van deze analyses waren conform.

De stand van zaken in verband met de geblokkeerde legbedrijven en de werkwijze kan men terugvinden op de website van het FAVV
(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/incidenten/fipronil/).

Consumenten kunnen nog steeds met hun vragen terecht op het gratis nummer 0800/13.550.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Beullens
      katrien.beullens@favv.be
      Tel. : 0471 80 04 76


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet