Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fipronil - Overzicht van de geblokkeerde bedrijven
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Fipronil - Overzicht van de geblokkeerde bedrijven (10/08/2017)

In het kader van de fipronil-dossier werden door het FAVV een aantal bedrijven preventief geblokkeerd en bemonsterd (stalen genomen).

Er werden zowel legbedrijven als opfok- en vermeerderingsbedrijven geblokkeerd en bemonsterd. De absolute prioriteit waren de legbedrijven omdat de productie van de eieren aan de consument geleverd worden. In het totaal werden preventief 86 pluimveebedrijven geblokkeerd waarvan 48 legbedrijven. Vandaag, 10/08/2017, zijn er nog 50 bedrijven geblokkeerd, waarvan 21 legkipbedrijven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken.


Overzicht geblokkeerde bedrijven
Soort bedrijf Aantal aanvankelijk geblokkeerd Vrijgegeven na onderzoek Vrijgegeven na conform resultaat Totaal vrijgegeven Momenteel geblokkeerd
Legkip 48 7 20 27 21
Andere 38 4 5 9 29
Totaal 86 11 25 36 50


Informatie over geblokkeerde bedrijven

Soort bedrijf Momenteel geblokkeerd Fipronil aangetroffen onder EU-grenswaarde Nog geen analyseresultaat Nog geen monsterneming
Legkip 21 20 1 0
Andere 29 1 2 26
Totaal 50 21 3 26Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet