Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fipronil
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Fipronil - De resultaten tot op vandaag gekend bevestigen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid (07/08/2017)

De resultaten tot op vandaag gekend bevestigen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.
In het kader van de fipronil-dossier werden door het FAVV een aantal bedrijven preventief geblokkeerd en bemonsterd (stalen genomen). Tot op vandaag 07/08/2017 wijst geen enkele van die geanalyseerde monsters op een gevaar voor de volksgezondheid.


Er werden zowel legbedrijven als andere bedrijven (opfok en vermeerderingsbedrijven) geblokkeerd en bemonsterd. De absolute prioriteit waren de legbedrijven omdat de productie van de eieren aan de consument geleverd worden. In het totaal werden preventief 86 pluimveebedrijven geblokkeerd waarvan 48 legbedrijven. Momenteel zijn er nog 51 bedrijven geblokkeerd, waarvan 22 legkipbedrijven. Gisteren waren dat er nog 57, er zijn dus intussen 6 bedrijven vrijgegeven.


Overzicht geblokkeerde bedrijven

Soort bedrijf Aantal aanvankelijk geblokkeerd Vrijgegeven na onderzoek Vrijgegeven na conform resultaat Totaal vrijgegeven Momenteel geblokkeerd
Legkip 48 7 19 26 22
Andere 38 4 5 9 29
Totaal 86 11 24 35 51
 
Informatie over geblokkeerde bedrijven 
Soort bedrijf Momenteel geblokkeerd Fipronil aangetroffen onder EU-grenswaarde Nog geen analyseresultaat Nog geen monsterneming
Legkip 22 20 2 0
Andere 29 1 2 26
Totaal 51 21 4 26


In 21 bedrijven is fipronil in zeer lage concentraties aangetroffen. Het maximaal gehalte aan fipronil in de analyses bedraagt tot nu toe 0,092 mg/kg. Dit betekent dat het gehalte ver beneden de veiligheidsdrempel blijft van 0,72 mg/kg ei. Deze drempel werd bepaald op basis van de acute toxicologische referentiewaarde (ARfD) vastgelegd door EFSA (de hoeveelheid fipronil, uitgedrukt per kg lichaamsgewicht die gedurende één dag kan opgenomen worden zonder dat hierdoor gezondheidsproblemen ontstaan) en de Europese consumptiegegevens van eieren door kinderen. Deze veiligheidsdrempel, gehanteerd door het FAVV, werd bevestigd door de Europese Commissie.

26 legbedrijven konden al vrijgegeven worden omdat geen besmetting kon aangetoond worden.

Er zijn nog 2 legbedrijven waarvan niet alle analyse-uitslagen gekend zijn. Het FAVV doet er alles aan om deze resultaten zo snel mogelijk te bekomen om een volledig globaal beeld te kunnen geven maar is daarvoor afhankelijk van externe laboratoria.

Daarenboven is er volop een extra monitoringprogramma opgestart bij alle niet-verdachte leghenbedrijven. Het gaat hier om ongeveer 200 leghennenbedrijven. Ook zij worden dus uit voorzorg gecontroleerd op fipronil.

Het FAVV werd door de bevoegde ministers om een gedetailleerd verslag gevraagd en bereidt dit nu voor.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet