Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > De eieren op de Belgische markt zijn veilig
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


De eieren op de Belgische markt zijn veilig (01/08/2017)

In samenwerking met het parket voert het Voedselagentschap momenteel een onderzoek uit naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in deze sector.

De handel in eieren waarbij een besmetting vermoed wordt, is door het FAVV gestopt. Alle betrokken bedrijven waar mogelijk een besmetting met fipronil is, zijn geblokkeerd. Bovendien zijn er in die bedrijven stalen genomen die momenteel geanalyseerd worden.

Op basis van de risicoanalyse die werd uitgevoerd en de eerste analyseresultaten, is er op dit moment geen enkel bewijs dat er een gevaar bestaat voor de volksgezondheid. In een deel van de onderzochte eieren werd een ongevaarlijke concentratie aan fipronil aangetroffen. Aangezien deze stof verboden is in eieren, worden de betrokken loten op vraag van het FAVV vernietigd. Het onderzoek loopt en alle nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid van de consument te garanderen.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet