Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Presentatie activiteitenverslag 2016
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Presentatie activiteitenverslag 2016.
Voedselveiligheid neemt verder toe, vooral in scholen.
(28/06/20107)

Het Voedselagentschap voerde in 2016 zo’n 120.000 controlemissies uit bij meer dan 66.000 voedingsbedrijven. 87,3% van de controles met een checklist waren gunstig, een lichte stijging tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit het activiteitenverslag van het FAVV. De verbetering bij de schoolkeukens valt daarbij op: 80% haalt een goed resultaat. Dat is 5,5% meer dan in 2015.

“De bewaking van de voedselketen is de centrale missie van het FAVV en daar blijven we volop op inzetten”, zegt gedelegeerd bestuurder Herman Diricks. In 2016 voerde het Voedselagentschap dan ook 119.487 missies uit bij 66.038 Belgische voedingsbedrijven. Ruim 87% van de gecontroleerde domeinen waren gunstig. Van de 85.905 genomen monsters waren er 96,8% in orde. Een hoog niveau van voedselveiligheid dat niet alleen de verdienste is van het FAVV maar ook van de bedrijven en sectororganisaties.

Vooral de betere resultaten bij de schoolkeukens vallen op. In 2014 haalde 66% een goed rapport, in 2015 was dat al driekwart om vorig jaar nog eens met 5,5% te stijgen tot 80%. “Onze voorlichtingscel heeft in samenwerking met de scholen opleidingen rond voedselveiligheid opgezet en dat werpt vruchten af. We hopen dat deze verbetering een duurzame trend is”, zegt Herman Diricks.

Niet alleen bij de grootkeukens (+8,3%) steeg het aantal controles met gunstig resultaat in 2016. Ook de groothandel (+3,6%) en de horeca (+6,1%) gingen er in 2016 op vooruit. In de detailhandel boekten de viswinkels (+3,4%) en de bakkerijen (+1,1%) dan weer vooruitgang. De sector van de primaire productie blijft één van de beste leerlingen van de klas: van de landbouw- en andere bedrijven die zich op plantaardige productie richten haalt 97% een gunstige score, voor de dierlijke productie (houden van dieren) is dat 94,8%.

Uiteraard zijn er sectoren, zoals de ziekenhuiskeukens, en individuele bedrijven waar nog een marge voor verbetering is. Het FAVV wil deze verbetering niet alleen bereiken door controles, maar ook door informatie en opleiding. Door de samenwerking met Europese partners heeft het FAVV bovendien ook zicht op interessante initiatieven van collega’s die gericht zijn op het bijsturen van het gedrag van operatoren.

In sectoren die het minder goed doen op het vlak van algemene hygiëne duiken vaak nog andere non-conformiteiten op, zoals producten waarvan de vervaldatum overschreden is. Het gaat om erg bederfelijke voedingsmiddelen waarvan het etiket aangeeft dat ze ‘te gebruiken tot’ (of ‘TGT’) een uiterste consumptiedatum zijn. Na de aangegeven datum mogen zij zeker niet meer gebruikt worden. Het risico voor de gezondheid is immers groot. Als controleurs zulke producten aantreffen, zorgen zij er dan ook voor dat deze niet meer tot bij de consument geraken. “Is het resultaat van een controle ongunstig, dan blijven we trouwens teruggaan tot alles in orde is”, benadrukt Herman Diricks.

Ook op andere vlakken blijft het FAVV actief. In 2016 bouwde de begeleidingscel haar activiteiten uit en verliepen verschillende inspectiebezoeken door derde landen succesvol wat belangrijk is voor de export van Belgische producten.

Wie wil weten hoe het met de hygiëne en infrastructuur z’n schoolkeuken, bakker of café is gesteld, kan de resultaten van de controles consulteren op www.foodweb.be.

Voor alle resultaten van het activiteitenverslag:
http://www.favv.be/activiteitenverslag/2016/      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Beullens
      katrien.beullens@favv.be
      Tel. : 0471 80 04 76

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet