Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Verduidelijken van de verantwoordelijkheden en de ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Verduidelijken van de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de controle-overheden in de Belgische slachthuizen (27/03/2017)

Het Voedselagentschap wenst de rol, die elke overheid speelt in een slachthuis, te verduidelijken. Aanleiding hiervoor is het beeldmateriaal over de activiteiten in het slachthuis te Tielt, alsook de foutieve informatie die FUGEA verspreid heeft.

Het toezicht op de activiteiten in de slachthuizen wordt uitgevoerd door zelfstandige dierenartsen, de zgn. dierenartsen met opdracht (DMO), die een dubbele opdracht hebben. Enerzijds houden zij er sinds de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn voor rekening van de diensten voor dierenwelzijn van Vlaanderen, Walloniƫ en Brussel toezicht op de naleving van het dierenwelzijn. Anderzijds voeren zij voor rekening van het FAVV de keuring uit van de dieren die geslacht worden met als bedoeling het vlees geschikt te verklaren voor consumptie.

Het Voedselagentschap heeft al sinds 2 jaar geen bevoegdheid meer op het vlak van dierenwelzijn. Dit betekent ook dat de DMO, werkzaam in een slachthuis, hun vaststellingen en bevindingen over problemen met dierenwelzijn rechtstreeks, zonder tussenkomst van het FAVV, rapporteren aan de gewestelijke diensten. Het opleggen van corrigerende maatregelen of sancties naar aanleiding van inbreuken op het dierenwelzijn hoort integraal toe aan de gewesten en staat onder de bevoegdheid van de betrokken regionale ministers. Het Voedselagentschap, dat valt onder de Minister van Landbouw, Willy Borsus,, is dus in het geheel niet betrokken bij de controle op dierenwelzijn en het nemen van maatregelen voor inbreuken op de regelgeving betreffende het dierenwelzijn.

In een slachthuis is de slachtlijn opgedeeld in een propere en een vuile zone. Gedurende het slachten van de dieren werken de DMO, die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAVV, in de propere zone van de slachtlijn. Van daaruit is er geen zicht mogelijk op het vuile gedeelte waar de eigenlijke doding van de dieren plaatsvindt.      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet