Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Paarden zonder gezondheidscertificaat
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht (10/05/2016)

De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve doeleinden, bestemd zijn voor beweiding of voor het werk of vervoerd worden naar een dierenkliniek.

Het gezondheidscertificaat is het bewijs dat het paard voor het vertrek is onderzocht door een officiële dierenarts die gecontroleerd heeft dat het paard geen symptomen van ziekte vertoonde en dat het paard niet afkomstig was van een bedrijf waar een aangifteplichtige ziekte is vastgesteld. In afwezigheid van het gezondheidscertificaat kan verondersteld worden dat het paard misschien besmet is en dat het andere paarden kan besmetten.

Om de andere paarden te beschermen, moeten de in België binnengebrachte paarden zonder gezondheidscertificaat voortaan een gezondheidsonderzoek ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse) door een erkende dierenarts, teneinde na te gaan of er geen infectie door een aangifteplichtige ziekte aanwezig is. De houder van het paard moet dus zo snel mogelijk contact opnemen met een dierenarts om deze controle uit te voeren.

De dierenarts verstuurt de resultaten van zijn onderzoek en de analyse naar de PCE. Indien de resultaten conform zijn, zal de PCE de opheffing van de maatregelen meedelen aan de paardenhouder. In geval van niet-conforme resultaten zal de PCE de controlemaatregelen toepassen die zijn voorzien in de wetgeving. In afwachting mag het paard niet worden verplaatst zonder toestemming van het FAVV.

Wanneer een paardenhouder in de praktijk een paard registreert in de centrale databank, ontvangt hij een melding die hem eraan herinnert de FAVV-procedure toe te passen wanneer het gezondheidscertificaat niet beschikbaar is voor paarden die van andere Lidstaten komen. Deze dieren zullen worden geëncodeerd in de databank als dieren die niet over een gezondheidscertificaat beschikken.

De PCE's zullen een controle uitvoeren van de paarden zonder gezondheidscertificaat en waarvoor er geen enkel resultaat van een gezondheidsonderzoek bij hen is toegekomen binnen de 30 dagen na de aanvraag tot registratie.

Bovendien dient het paard gecontroleerd en indien nodig geïdentificeerd te worden door een identificeerder alvorens te worden geregistreerd in de centrale databank.
Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder.

De maatregelen die de paardenhouder moet naleven en de procedure bestemd voor de dierenarts zijn beschikbaar op de website van het FAVV:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/
      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      Philippe.Houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.05.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet