Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Bijkomende haard van rundertuberculose op bedrijf in...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bijkomende haard van rundertuberculose op bedrijf in de provincie Limburg (11/09/2015)

Een eerste haard van rundertuberculose werd bevestigd op 30 juli in de provincie Limburg nadat bij een rund van dit bedrijf in het slachthuis letsels van tuberculose werden vastgesteld. Het dier was afkomstig van een melkveebeslag. Een tweede bedrijf werd tot haard verklaard op 10 september, dit bedrijf behoort tot de contactbeslagen van de eerste haard. Het is een gemengd bedrijf en ook gelegen in de Provincie Limburg. Mycobacterium bovis werd geïsoleerd bij een rund dat afkomstig was van de eerste haard.

Door het epidemiologisch onderzoek van deze haard en de daaruit volgende tracering werden voorlopig 10 nieuwe contactbeslagen geïdentificeerd. Op deze bedrijven zal ook een staltuberculinatie gebeuren. In afwachting van de resultaten van deze tuberculinatie wordt het officieel tuberculose vrij statuut van de betrokken beslagen opgeschort. Dit betekent dat geen runderen het bedrijf mogen verlaten, tenzij met een vrijgeleide van de Provinciale Controle-eenheid naar het slachthuis.

België blijft op Europees niveau vrij van tuberculose en wil dit statuut ook behouden. Daarom zullen door het FAVV de noodzakelijke maatregelen genomen worden om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Minister Willy Borsus werd op de hoogte gebracht en volgt samen met het FAVV de situatie voortdurend op.

De maatregelen op contactbeslagen en de haard worden in detail beschreven op
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/tuberculose/      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet