Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in de...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in de provincie Limburg: Stand van zaken (24/08/2015)

België is op Europees niveau sinds 2003 officieel vrij (minder dan 1 op 1000 bedrijven getroffen door de ziekte) van rundertuberculose. Toch worden elk jaar wel enkele haarden bij rundvee vastgesteld, net zoals in een groot aantal andere officieel tuberculosevrije landen.

Op 30 juli 2015 werd een haard bevestigd in de provincie Limburg nadat bij een rund van dit bedrijf in het slachthuis letsels van tuberculose werden vastgesteld.
Op het besmette bedrijf werden direct 180 dieren getest. Omwille van het grote aantal besmette (63) en verdachte (58) dieren werden alle runderen op bevel afgeslacht. Het ganse bedrijf wordt gereinigd en ontsmet.

De 162 contactbedrijven (zij die in het verleden dieren hebben aangevoerd naar het besmette bedrijf of ontvangen hebben van dit bedrijf) werden onder bewaking geplaatst.

Resultaten onderzoeken 162 contactbedrijven op 21/08/2015 :
  • 100 bedrijven hebben opnieuw het “tuberculose vrij” statuut , alle maatregelen werden opgeheven
  • op 30 bedrijven moet een tweede tuberculinatie of een bacteriologisch onderzoek gebeuren
    het statuut “opgeschort” wordt hier vervangen door het statuut “verdacht”
  • 32 bedrijven wachten nog op de definitieve en volledige resultaten en behouden dus voorlopig het statuut “opgeschort”


Maatregelen om de consument te beschermen :

  • Wat het vlees betreft: elk karkas wordt in het slachthuis gekeurd en vlees dat het slachthuis verlaat is dus steeds goed voor consumptie.
  • Wat de melk betreft: als het statuut van het bedrijf ‘verdacht’ is, wordt de zuivelfabriek hiervan in kennis gesteld door PCE en houder. Rechtstreekse verkoop aan consumenten is verboden en de zuivelfabriek mag alleen melk ophalen van dieren die negatief tuberculineerden. De melk moet gepasteuriseerd worden.

Meer info op https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/tuberculose/

      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet