Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen >  Haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in de provincie Limburg - Stand van zaken
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in de provincie Limburg -
Stand van zaken
(18/08/2015)

België is op Europees niveau sinds 2003 officieel vrij (minder dan 0,1 % / 1 op 1000 bedrijven getroffen de ziekte) van rundertuberculose. Toch worden elk jaar wel enkele haarden bij rundvee vastgesteld, net zoals in een groot aantal andere officieel tuberculosevrije landen.

Rundertuberculose is veroorzaakt door een traag groeiende bacterie (Mycobacterium bovis). De bewaking van de ziekte steunt vooral op de veterinaire keuring van alle geslachte runderen in het slachthuis, het tuberculineren van alle runderen bij aankoop en het testen van bedrijven die een groter risico vormen tijdens de winterscreening.

Rundertuberculose is een zoönose; dwz dat de ziekte kan overgaan op de mens, hetzij door direct contact met besmette dieren (veehouder, dierenartsen, verzorgers,…) en door het nuttigen van rauwe melk. Door een eenvoudige hittebehandeling van de rauwe melk, die routinematig wordt toegepast in België, wordt elk gevaar voor de consument vermeden. Ook huisdieren (katten, honden) die op het besmette bedrijf rondlopen kunnen besmet zijn en zo de ziekte overdragen op de mensen.

Op 30 juli 2015 werd een haard bevestigd in de provincie Limburg nadat bij een rund van dit bedrijf in het slachthuis letsels van tuberculose werden vastgesteld.
Op het besmette bedrijf werden direct 180 dieren getest. Omwille van het grote aantal besmette (63) en verdachte (58) dieren werden alle runderen op bevel afgeslacht. Het ganse bedrijf wordt gereinigd en ontsmet.

De 162 contactbedrijven (zij die in het verleden dieren hebben aangevoerd naar het besmette bedrijf of ontvangen hebben van dit bedrijf) werden onder bewaking geplaatst.

Maatregelen Contactbedrijven
• België is vrij van tuberculose en dus heeft elk bedrijf automatisch het statuut “tuberculose vrij” totdat er aanwijzingen van een eventueel voorkomen van tuberculose worden gevonden.
• De contactbedrijven werden geblokkeerd, het “tuberculose vrij” statuut werd vervangen door het statuut “opgeschort”. Van deze bedrijven is enkel het afvoeren van slachtrunderen rechtstreeks naar het slachthuis toegestaan en dit enkel mits toestemming van de PCE. Op de contactbedrijven moeten alle runderen getuberculineerd worden binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving van opschorting van het statuut.
• Van zodra een tuberculinatie een positief of twijfelachtig resultaat geeft, wordt het statuut ” opgeschort” vervangen door het statuut ”verdacht”.
In functie van het aantal positieve en verdachte dieren en een risicoanalyse worden ofwel de dieren geslacht voor verder bacteriologisch onderzoek ofwel wacht men 6 weken om een vergelijkende tuberculinatie uit te voeren
• Als alle runderen negatief gereageerd hebben op de tuberculinatie kan het bedrijf terug een tuberculose “vrij” statuut krijgen en worden dus ook alle maatregelen opgeheven.

Resultaten onderzoeken 162 contactbedrijven op 14/08/2015
• 42 bedrijven hebben opnieuw het “tuberculose vrij” statuut , alle maatregelen werden opgeheven
• op 19 bedrijven moet een tweede tuberculinatie of een bacteriologisch onderzoek gebeuren. Het statuut “opgeschort” wordt hier vervangen door het statuut “verdacht”
• 101 bedrijven wachten nog op de definitieve en volledige resultaten en behouden dus voorlopig het statuut “opgeschort”

Maatregelen om de consument te beschermen

• Wat het vlees betreft: elk karkas wordt in het slachthuis gekeurd en vlees dat het slachthuis verlaat is dus steeds goed voor consumptie.
• Wat de melk betreft: als het statuut van het bedrijf ‘verdacht’ is, wordt de zuivelfabriek hiervan in kennis gesteld door PCE en houder. Rechtstreekse verkoop aan consumenten is verboden en de zuivelfabriek mag alleen melk ophalen van dieren die negatief tuberculineerden. De melk moet gepasteuriseerd worden.

Minister Willy Borsus: “Ik volg de evolutie van de situatie op de voet. Samen met het FAVV informeren wij de bevolking en alle betrokken actoren en sectoren in alle transparantie. Ik wil de burgers ook geruststellen. Dankzij de strikte controles die worden gehanteerd, kunnen zij in alle veiligheid rundvlees en zuivelproducten consumeren".

Meer info op : https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/tuberculose


      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet