Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Acrylamide in de voeding
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV


Acrylamide in de voeding (16/12/2014)

Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft berekend dat de inname van acrylamide via de voeding weinig is gedaald.

Wat is acrylamide?

Acrylamide is een stof met een groot aantal industriële toepassingen, waaronder de productie van polymeren. Pas in 2002 werd de aanwezigheid van acrylamide in voedingsmiddelen aangetoond. Het wordt gevormd tijdens het bakken of frituren van voornamelijk zetmeelrijke voedingsmiddelen zoals chips, frietjes, koekjes, beschuit, peperkoek, ontbijtgranen, toast, brood en pizza. Ook koffie, koffievervangers (bv. cichorei), popcorn en chocolade bevatten acrylamide. Acrylamide zou kankerverwekkend zijn bij proefdieren en sinds jaren wordt het acrylamidegehalte in gevoelige producten door het Voedselagentschap opgevolgd.

Acrylamidegehalte blijkt onvoldoende gedaald
Uit een vergelijking van de acrylamidegehaltes tussen 2002 en 2007 en tussen 2008 en 2013, blijkt dat het gehalte in de meeste voedingsmiddelen weinig tot niet gewijzigd is. Ofschoon er in chips en peperkoek een sterke afname is, is het gehalte in koffie beduidend toegenomen. Bovendien lijkt het acrylamidegehalte van frieten en koffievervangers een stijgende trend te vertonen.
In termen van blootstelling, komen deze resultaten overeen met slechts een beperkte afname van acrylamideinname van de consument.

“Goudgeel in plaats van donkerbruin”
De consument zelf kan met behulp van een aantal eenvoudige maatregelen, zoals bv. het vermijden van overmatige bruinkleuring bij het frituren en toasten, en de traditionele aanbeveling van een gevarieerd voedingspatroon met voldoende groenten en fruit, zijn acrylamide inname aanzienlijk verminderen. Aan de voedingsindustrie (waaronder ook de horeca en grootkeukens) wordt gevraagd blijvend inspanningen te leveren en concrete acties te ondernemen om het acrylamidegehalte in hun producten zo veel mogelijk te reduceren. Mogelijke maatregelen worden gegeven in een toolbox die de Europese sectororganisatie van de voedingsindustrie ontwikkelde in nauwe samenwerking met de Europese Commissie.

Deze studie wordt uitgebreid weergegeven in de volgende adviezen van het Wetenschappelijk Comité:
- advies nummer 18-2014: www.favv.be -> Wetenschappelijk Comité -> Adviezen 2014
- advies nummer 25-2008: www.favv.be -> Wetenschappelijk Comité -> Adviezen 2008

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Prof. Christophe Matthys (KULeuven – Wetenschappelijk Comité FAVV) - GSM: 0476/72.61.77


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.08.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet