Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Bevestiging van 2 nieuwe haarden van tuberculose in de Provincies Oost-Vl...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bevestiging van 2 nieuwe haarden van tuberculose in de Provincies Oost-Vlaanderen en Luik (13/08/2013)

Op 13 augustus werden 2 nieuwe haarden van rundertuberculose bevestigd via cultuur. Deze haarden zijn gelegen in de provincies Oost-Vlaanderen en Luik.
Dit brengt het totaal aantal bevestigde haarden in België voor 2013 op 8.

Rundertuberculose kan jarenlang latent blijven. Een groot aantal officieel tuberculosevrije landen, waaronder België,  krijgt bijgevolg te maken her en der haarden bij rundvee.

 

Een eerste nieuwe haard  werd vastgesteld in de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze werd ontdekt bij de veterinaire keuring in het slachthuis waarbij sterk verdachte letsels bij één rund werden vastgesteld.

Het dier is afkomstig uit een melkveebeslag. Tot nu toe kon er nog geen verband worden aangetoond tussen dit melkveebeslag en eerdere haarden dwz dit beslag behoort niet tot de contactbeslagen die momenteel opgevolgd worden. De onderzoeken voor het opsporen van eventuele contacten met eerdere vastgestelde haarden lopen nog en kunnen tot 10 jaar gaan in de tijd.

 

Door het epidemiologisch onderzoek zullen nieuwe beslagen aan het licht komen waar de runderen door middel van tuberculinatie zullen moeten getest worden.

 

De andere nieuwe haard in de Provincie Luik is een contactbeslag van de vorige 3 haarden en werd ontdekt in het kader van de opvolging van deze contactbeslagen.
Het rund waarbij de letsels werden vastgesteld is afkomstig van een vleesveebeslag.

 

 

De voorzorgsmaatregelen op contactbeslagen en haarden blijven onveranderd van kracht en worden in detail beschreven op www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Rundertuberculose.

 

Voor de controle en de uitroeiing van deze ziekte is het in ieders belang dat alle voorzorgsmaatregelen nauwgezet worden opgevolgd zowel door de praktijkdierenartsen als door de veehouders, ook al is het Agentschap zich bewust van de problemen die dit met zich meebrengt.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet