Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Bevestiging van een nieuwe haard van rundertuberculose in de provincie ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bevestiging van een nieuwe haard van rundertuberculose in de provincie Oost-Vlaanderen (30/04/2013)

Een nieuwe haard van rundertuberculose werd bevestigd via cultuur. Deze haard is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit brengt het totaal aantal haarden voor België in 2013 op 6.

Rundertuberculose kan jarenlang latent blijven. Een groot aantal officieel tuberculosevrije landen krijgt bijgevolg te maken met recurrente haarden bij rundvee.

De nieuwe haard werd ontdekt bij in het kader van de veterinaire keuring in een slachthuis waarbij sterk verdachte letsels bij één rund werden vastgesteld. Het rund is afkomstig van een vleesveebeslag dat niet behoort tot de contactbeslagen die op dit moment worden opgevolgd.

Het epidemiologisch onderzoek zal nieuwe beslagen aan het licht brengen die getuberculineerd zullen moeten worden.

De voorzorgsmaatregelen op contactbeslagen en haarden  blijven onveranderd van kracht en worden in detail beschreven op www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Rundertuberculose.

Voor de controle en de uitroeiing van deze ziekte is het in ieders belang dat  alle voorzorgsmaatregelen nauwgezet worden opgevolgd zowel door de praktijkdierenartsen als door de veehouders, ook al is het Agentschap zich bewust van de problemen die dit met zich meebreng.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet