Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Bevestiging van nieuwe tuberculosehaarden in de provincies, Luik, Vlaams-...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bevestiging van nieuwe tuberculosehaarden in de provincies, Luik, Vlaams-Brabant en Namen (11/04/2013)

Op 9 en 10 april werden 3 nieuwe haarden van rundertuberculose bevestigd via cultuur. Deze haarden zijn gelegen in de provincies Luik, Vlaams-Brabant en Namen.
Dit brengt het totaal aantal bevestigde haarden in België voor 2013 op 5.

De nieuwe haard nr 3 in de provincie Luik is een contactbeslag (buur) van de enige tuberculose haard uit 2012 en werd ontdekt in het kader van de opvolging van de contactbeslagen van tuberculosehaarden. Het betreft hier een beslag met in totaal 278 runderen van het vleestype.

De haarden in de provincies Vlaams-Brabant nr 4 en Namen nr 5 werden vastgesteld na tuberculinaties in directe opvolging van haard nr 2 uit 2013 uit de provincie Luik. Beide beslagen hadden in 2012 melkkoeien aangekocht  uit dit beslag voordat het verdacht werd van tuberculose. Het betreft hier 2 beslagen met in totaal respectievelijk 216 en 397 runderen. Haard nr 4 (VBR) is een beslag van het gemengde type met runderen van het melk- en van het vleestype, haard nr 5 (NAM) is een beslag met hoofdzakelijk runderen van het vleestype en een beperkt aantal runderen van het melktype.

Het epidemiologisch onderzoek en de tracering van mogelijke contactbeslagen van de drie haarden is volop bezig. Dit betekent dat wellicht opnieuw een groot aantal beslagen eerstdaags zullen moeten worden opgevolgd via staltuberculinatie.

De volgende maatregelen blijven van kracht op beslagen die moeten worden opgevolgd in het kader van het epidemiologisch onderzoek van een haard:
  • De beslagen worden geblokkeerd en het tuberculosestatuut wordt ‘opgeschort’ tot ontvangst van de volledige resultaten van de tuberculinaties. Van zodra een tuberculinatie positief of twijfelachtig is, wordt het tuberculosestatuut “verdacht” toegekend;
  • De tuberculinaties van de beslagen dienen in de regel enkelvoudig uitgevoerd te worden, maar als de Provinciale Controle-eenheid (PCE) weet heeft van eerdere aspecifieke reacties kan zij besluiten om een vergelijkende tuberculinatie te doen;
  • De termijn voor het uitvoeren van de tuberculinaties bedraagt 15 dagen vanaf de kennisgeving van opschorting van het tuberculosestatuut door de inspecteur-dierenarts; 
  • Wat de melk betreft :
    • Als het tuberculosestatuut van het beslag opgeschort is : geen maatregelen (de zuivelfabriek moet niet op de hoogte worden gebracht, ophaling door de zuivelfabriek en rechtstreekse verkoop aan consumenten zijn toegestaan);
    • Als het tuberculosestatuut van het bedrijf ‘verdacht’ is:  de zuivelfabriek moet in kennis worden gesteld (door PCE en houder), rechtstreekse verkoop aan consumenten is verboden en de zuivelfabriek mag alleen melk ophalen van dieren die negatief reageerden op de tuberculinatie.
Het is absoluut in het belang van de sector dat al deze maatregelen scrupuleus worden opgevolgd zowel door de praktijkdierenartsen als door de veehouders, ook al is het Agentschap zich bewust van de problemen die dit met zich meebrengt.

Mycobacterium bovis, die rundertuberculose veroorzaakt, is een traag groeiende bacterie. De eigenschappen van deze kiem maken dat de bevestiging of de ontkenning van een besmetting via een cultuur in totaal 8 weken in beslag kunnen nemen.


Contactpersoon voor de pers :
Lieve Busschots
lieve.busschots@favv.be
Tel. : 0477 59 83 93

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet