Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Bevestiging van een tuberculosehaard in de provincie Luik
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bevestiging van een tuberculosehaard in de provincie Luik (29/03/2013)

Hoewel België  op Europees niveau sinds 2003 officieel vrij is verklaard van rundertuberculose (Mycobacterium bovis) worden elk jaar wel enkele haarden vastgesteld. In december 2012 werd een haard vastgesteld in de provincie Luik. De runderen van dat beslag werden geslacht. 148 contactbedrijven hebben een vergelijkende tuberculinatie moeten uitvoeren. De maatregelen in 144 bedrijven werden opgeheven en 4 bedrijven wachten nog op de definitieve resultaten voor één of meerdere verdachte dieren.

 

In februari 2013 werd een nieuwe tuberculosehaard vastgesteld in de provincie West-Vlaanderen. 82 contactbedrijven werden toen onder bewaking geplaatst. Ondertussen werden in 63 bedrijven de maatregelen opgeheven. Voor 10 bedrijven zijn nog geen resultaten bekend en voor 9 bedrijven zijn één of meerdere dieren nog verdacht.

 

Bij de wintercampagne werd in maart 2013 een nieuwe haard in de provincie Luik aangetroffen. Op dit moment loopt er een onderzoek op 147 contactbedrijven. De volgende maatregelen zijn van kracht:

  • De beslagen worden geblokkeerd, het statuut wordt opgeschort tot ontvangst van de volledige resultaten van de tuberculinaties. Van zodra een tuberculinatie positief is wordt het statuut “verdacht”.
  • De tuberculinaties van de beslagen dienen in de regel enkelvoudig uitgevoerd te worden maar als de Provinciale Controle-eenheid (PCE) weet heeft van eerdere aspecifieke reacties kan zij besluiten om een vergelijkende tuberculinatie te doen.
  • De termijn voor het uitvoeren van de tuberculinaties is gelijk aan 15 dagen vanaf de kennisgeving van opschorting van het statuut door de inspecteur-dierenarts.  
  • Wat melk betreft :
    • Als het statuut van het beslag opgeschort is: geen maatregelen (de zuivelfabriek moet niet op de hoogte worden gebracht, ophaling door de zuivelfabriek en rechtstreekse verkoop aan consumenten zijn toegestaan)
    • Als het statuut van het bedrijf ‘verdacht’ is:  de zuivelfabriek moet in kennis worden gesteld (PCE en houder), rechtstreekse verkoop aan consumenten is verboden en de zuivelfabriek mag alleen melk ophalen van dieren die negatief tuberculineerden.

Rundertuberculose is een traag groeiende bacterie. De infectie kan jarenlang latent blijven. Een groot aantal officieel tuberculosevrije landen krijgt bijgevolg te maken met recurrente haarden bij rundvee.

 

Bewaking steunt vooral op de veterinaire keuring in het slachthuis, tuberculinatie bij aankoop en een intradermale tuberculinatietest tijdens de winterscreening. Die screening omvat alle beslagen die in de afgelopen 5 jaar in contact zijn geweest met een tuberculosehaard en alle beslagen die rechtstreeks zuivelproducten verkopen alsook alle dieren die afkomstig zijn uit risicolanden voor tuberculose (niet-ziektevrije landen).

 

Rundertuberculose is een zoönose die kan worden overgedragen op de veehouder en zijn gezin, en op iedereen die met een besmet dier in contact komt.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet