Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Bevestiging van een tuberculosehaard in de provincie West-Vlaanderen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bevestiging van een tuberculosehaard in de provincie West-Vlaanderen(15/02/2013)

Deze haard heeft voorlopig geen verband met de tuberculosehaard vastgesteld in december 2012 in de Provincie Luik.

België is sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose (Mycobacterium bovis) verklaard op Europees niveau . Toch worden jaarlijks nog enkele haarden vastgesteld. Op 15 februari 2013 werd een haard bevestigd in de provincie West-Vlaanderen. Alle runderen van dit beslag zullen worden afgeslacht.

Alle runderen van bedrijven die met deze haard in contact zijn geweest zullen worden opgevolgd via tuberculinatie. Op de contactbeslagen zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• De beslagen worden geblokkeerd, het statuut wordt opgeschort tot ontvangst van de volledige resultaten van de tuberculinaties. Van zodra een tuberculinatie positief of twijfelachtig is wordt het statuut “verdacht”.
• De tuberculinaties van de beslagen dienen in de regel enkelvoudig uitgevoerd te worden maar als de Provinciale Controle-eenheid (PCE) weet heeft van eerdere aspecifieke reacties kan zij besluiten om een vergelijkende tuberculinatie te doen.
• De termijn voor het uitvoeren van de tuberculinaties is gelijk aan 15 dagen vanaf de kennisgeving van opschorting van het statuut door de inspecteur-dierenarts.
• Wat melk betreft :
- Als het statuut van het beslag opgeschort is : geen maatregelen (de zuivelfabriek moet niet op de hoogte worden gebracht, ophaling door de zuivelfabriek en rechtstreekse verkoop aan consumenten zijn toegestaan).
- Als het statuut van het bedrijf ‘verdacht’ is : de zuivelfabriek moet in kennis worden gesteld (PCE en houder), rechtstreekse verkoop aan consumenten is verboden en de zuivelfabriek mag alleen melk ophalen van dieren die negatief reageerden op de tuberculinatie.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet