Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Onze voeding > Eieren > Fipronil in eieren

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Fipronil in eieren Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.08.2017


EierenIn samenwerking met het parket voert het Voedselagentschap momenteel een onderzoek uit naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in deze sector.
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse werd tot op heden geen gevaar voor de volksgezondheid vastgesteld. Dit is echter geen reden om niet op te treden: het product mag niet aanwezig zijn in eieren.
De verdere handel in eieren waarvan het Voedselagentschap weet dat ze gecontamineerd zijn, werd dan ook gestopt.


Wat is fipronil?

Fipronil is een bestanddeel van diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken. Het mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klasseert fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan de lever, schildklier of nieren.


Hoe komt fipronil in eieren terecht?

Fipronil was onrechtmatig aanwezig in een product tegen bloedluizen dat gebruikt werd voor de behandeling van legkippen.


Welke maatregelen neemt het FAVV om te vermijden dat besmette eieren in de handel terechtkomen?

Het FAVV heeft alle bedrijven bezocht waar het product mogelijks dit jaar gebruikt werd en heeft er monsters genomen. Deze worden geanalyseerd op fipronil. In afwachting van de analyseresultaten werd de verhandeling van eieren van deze bedrijven geblokkeerd, ook in de verdere schakels van de voedselketen. Pas als de analyses uitwijzen dat er geen fipronil aanwezig is, worden de bedrijven weer vrijgegeven.


Wat gebeurt er als de analyses aantonen dat er fipronil aanwezig is in de eieren?

Als de resultaten niet-conform zijn en er dus fipronil aangetroffen wordt, dan worden de eieren allemaal vernietigd.


Is het nog veilig om eieren te eten?

Ja, in de analyses die tot nu toe uitgevoerd werden, werden geen concentraties aangetroffen die een direct gevaar inhouden voor de volksgezondheid.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet