Klik hier als de mail niet leesbaar is   
06/02/2018 Franse versie


RUNDERTUBERCULOSE: STERKE INKORTING VAN DE DUUR VAN DE BLOKKERING VAN VERDACHTE BEDRIJVEN DANKZIJ DE LEGALISERING VAN DE PCR-TEST

Een eerste wijziging van de wetgeving betreffende rundertuberculose (KB van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose), waarbij de PCR-test op organen gelegaliseerd wordt, laat voortaan toe om bedrijven geblokkeerd ingevolge een verdenking veel sneller “vrij te geven”, zelfs indien deze verdenking niet in het labo door cultuur bevestigd is. Een algemene tuberculinatie van het verdachte bedrijf zal eveneens niet langer gevraagd worden, rekening houdende met de snelheid van de officiële diagnose.

De wijziging van het KB werd op 9 januari 2018 getekend en is van toepassing vanaf 5 februari 2018.

De PCR-test op organen kan voortaan wettelijk gebruikt worden om een verdenking van rundertuberculose (letsels in het slachthuis of monsterneming na afslachting op bevel van een verdacht dier) te bevestigen of uit te sluiten, in plaats van na isolatie van de bacterie op cultuur, zoals tot nog toe het geval was.

De moderne PCR-techniek is betrouwbaar en maakt een diagnose op tuberculose (positief of negatief) binnen ongeveer 48 uur mogelijk. Voor de culturen is de termijn veel langer en is het bijvoorbeeld pas na 2 maanden als de bacterie zich niet ontwikkelde, dat de negatieve diagnose kon gesteld worden en een eventuele verdenking kon opgeheven worden. In het omgekeerde geval bij een positieve PCR-test kan het bedrijf veel vlugger tot haard verklaard worden waardoor dus veel vlugger actie kan ondernomen worden.

De andere toezichts- en bestrijdingsprincipes, namelijk door bloedonderzoek, die in mei ll. werden aangekondigd (http://www.favv.be/newsletter-da-vt/newsletter176.asp) worden momenteel opgenomen in de redactie van het nieuwe KB, waardoor de toepassing ervan mogelijk gemaakt wordt. Dit zou vóór de winterscreening 2018-2019 gepubliceerd moeten worden.

De bewaking van rundertuberculose is gebaseerd op de Europese handelsrichtlijn 64/432/EEG en is in Belgische wetgeving omgezet bij koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose.

België is sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose, overeenkomstig de normen van richtlijn 64/432 welke bepalen dat meer dan 99,9% van de rundveebeslagen sedert zes jaar officieel tuberculose vrij moeten zijn. Tot op vandaag heeft ons land deze status ononderbroken behouden, ondanks de enkele haarden (minder dan 0,1% van de beslagen) die we bijna jaarlijks vaststellen. Deze haarden worden steeds ontdekt via verdachte letsels in het slachthuis die de dierenarts-keurder verder laat onderzoeken op Mycobacterium bovis.

Er dient worden opgemerkt dat ingevolge deze wijziging de definitie van tuberculose niet langer beperkt is tot Mycobacterium bovis, maar uitgebreid is tot het mycobacterium tuberculosis complex (MTC), voorwaarde om deze PCR-test te kunnen aanwenden. Tot MTC behoren M. tuberculosis, M.bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. microti, M. canettii, M. pinnipedii, M. caprae, M. orygis en M. mungi.

In de Belgische omstandigheden heeft het echter enkel betrekking op M. bovis.
 
 

Copyright © 2018 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.